Ticket prices

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Ticket prices:

Normal 15 zł
Reduced * 9 zł
Group ** 8 zł
Family ticket *** 32 zł
Bilet rodzinny mini **** 28 zł
Bilet “złotówka” ***** 1 zł
Bilet na warsztaty ****** 6 zł

* Ticket shall apply to children and teenagers to 19. years (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia oraz seniorom powyżej 65. years, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem poświadczający wiek); dla dzieci w wieku do 3 lat wstęp jest bezpłatny.

** Dostępny wyłącznie w rezerwacji; granted to a person in the organized group numbering min. 10 people. Carers groups of children and adolescents are exempt from the fee for tour.

*** Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 years (po okazaniu legitymacji szkolnej). Authorizes the introduction min. 4 persons, including a maximum of 2 Adults. For each additional family member should buy a group ticket for the price 8 zł.

**** Bilet rodzinny mini przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 years. Upoważnia do wstępu 3 people, including a maximum of 2 Adults.

***** Bilet “złotówka” available both to people with disabilities,,pl,it may also be granted with the consent of the Regional Directorate of Science and Technology Center in Podzamcze,,pl,among other things, due to the conduct promotional events at the Science Center,,pl,awards in competitions,,pl,etc,,en (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności orz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej; w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopnie niepełnosprawności zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej), jak również może zostać udzielony za zgodą Dyrekcji Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, między innymi ze względu na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.

****** Opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane, wyrażające chęć udziału w warsztatach naukowych. Uczestnictwo w warsztatach wiąże się z zakupem biletu na zwiedzanie wystawy. W przypadku osób, których dotyczy zakup biletu “złotówka”, cena biletu na warsztaty wynosi 1 zł za osobę.

Karta Dużej Rodziny -uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 5 zł za osobę oraz do nabycia biletu wstępu na warsztaty w cenie 3 zł za osobę.

Weekend Workshop 21-22 kwietnia

Saturday 21.04.2018: 9:30 - "Do plants also have their pantries,,pl,- "Easter decorations,,pl,so beautiful,,pl,that they will cause an ovation ",,pl,- "Vitamin C - where the most,,pl,so,,cs,It's gone,,pl,months from the opening of the ecological exhibition at the Science Center,,pl,And this is the high time for the next cyclical event,,pl,what is the Ecological Education Day,,pl,Once a quarter, we invite you to the Center,,pl,As part of the New Technologies Day in Education,,pl,which falls on 21/03/2018,,pl,The Leonardo Da Vinci Science Center organizes free public activities,,pl,aimed at presenting the application of the latest technologies,,pl,which can,,pl,- "Hares and rams to Easter, decorated",,pl,- "Hares and rams,,pl?"- reservation for the group,,pl,birthday,,pl,- "Whether,,pl 12:00 – „Mydło – pogromca brudu” -12 the. urodziny – rezerwacja dla grupy 13:00 – „Czy …

Read more →

Weekend Workshop 14-15 kwietnia

Saturday: 10:00 - "Do plants also have their pantries,,pl,- "Easter decorations,,pl,so beautiful,,pl,that they will cause an ovation ",,pl,- "Vitamin C - where the most,,pl,so,,cs,It's gone,,pl,months from the opening of the ecological exhibition at the Science Center,,pl,And this is the high time for the next cyclical event,,pl,what is the Ecological Education Day,,pl,Once a quarter, we invite you to the Center,,pl,As part of the New Technologies Day in Education,,pl,which falls on 21/03/2018,,pl,The Leonardo Da Vinci Science Center organizes free public activities,,pl,aimed at presenting the application of the latest technologies,,pl,which can,,pl,- "Hares and rams to Easter, decorated",,pl,- "Hares and rams,,pl?” 12:00 - "Because this is a very important thing,,pl,to have healthy teeth ",,pl, żeby zdrowe zęby mieć” 14:00 - "Do plants also have their pantries,,pl,- "Easter decorations,,pl,so beautiful,,pl,that they will cause an ovation ",,pl,- "Vitamin C - where the most,,pl,so,,cs,It's gone,,pl,months from the opening of the ecological exhibition at the Science Center,,pl,And this is the high time for the next cyclical event,,pl,what is the Ecological Education Day,,pl,Once a quarter, we invite you to the Center,,pl,As part of the New Technologies Day in Education,,pl,which falls on 21/03/2018,,pl,The Leonardo Da Vinci Science Center organizes free public activities,,pl,aimed at presenting the application of the latest technologies,,pl,which can,,pl,- "Hares and rams to Easter, decorated",,pl,- "Hares and rams,,pl?” 15:30 – …

Read more →

Weekend Workshop 7-8 kwietnia

Saturday 10:00 – ,, In the pharmacy recipe ",,pl,A non-daily name tag "& nbsp; Sunday,,pl,A non-daily name tag ",,pl,W recepturze,,en 14:00 – ,, In the pharmacy recipe ",,pl,A non-daily name tag "& nbsp; Sunday,,pl,A non-daily name tag ",,pl,W recepturze,,en 15:30 – ,,Nie-codzienna zawieszka imienna”   Niedziela 10:00 – ,,Nie-codzienna zawieszka imienna” 12:00 – ,, W recepturze …

Read more →

"On the Native Route -,,pl,Anniversary of the Vienna Relief ",,pl 335. Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej”

On the Native Route -,,pl,Anniversary of the Vienna Relief "& nbsp; The history lesson does not have to be closed in the classroom,,pl,It can take place in a place,,pl,in which the past connects with the present,,pl 335. Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej”   Lekcja historii nie musi zamykać się w sali lekcyjnej. Może odbyć się w miejscu, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością. …

Read more →

Weekend Workshop 24-25 brand

Saturday: 11:00 - "Do plants also have their pantries,,pl,- "Easter decorations,,pl,so beautiful,,pl,that they will cause an ovation ",,pl,- "Vitamin C - where the most,,pl,so,,cs,It's gone,,pl,months from the opening of the ecological exhibition at the Science Center,,pl,And this is the high time for the next cyclical event,,pl,what is the Ecological Education Day,,pl,Once a quarter, we invite you to the Center,,pl,As part of the New Technologies Day in Education,,pl,which falls on 21/03/2018,,pl,The Leonardo Da Vinci Science Center organizes free public activities,,pl,aimed at presenting the application of the latest technologies,,pl,which can,,pl,- "Hares and rams to Easter, decorated",,pl,- "Hares and rams,,pl?” 12:00 – „Wielkanocne dekoracje, tak piękne, że wywołają owacje” 14:00 – „Witamina C – gdzie najwięcej?” 15:30 – „Wielkanocne dekoracje, tak …

Read more →

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

W ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, który przypada na dzień 21.03.2018r. Centrum Nauki Leonardo Da Vinci organizuje ogólnodostępne BEZPŁATNE zajęcia, mające na celu prezentację zastosowania najnowszych technologii, które mogą …

Read more →

Weekend Workshop 17-18 brand

Saturday: 10:00 - "Do plants also have their pantries,,pl,- "Easter decorations,,pl,so beautiful,,pl,that they will cause an ovation ",,pl,- "Vitamin C - where the most,,pl,so,,cs,It's gone,,pl,months from the opening of the ecological exhibition at the Science Center,,pl,And this is the high time for the next cyclical event,,pl,what is the Ecological Education Day,,pl,Once a quarter, we invite you to the Center,,pl,As part of the New Technologies Day in Education,,pl,which falls on 21/03/2018,,pl,The Leonardo Da Vinci Science Center organizes free public activities,,pl,aimed at presenting the application of the latest technologies,,pl,which can,,pl,- "Hares and rams to Easter, decorated",,pl,- "Hares and rams,,pl?” 12:00 – „Zające i barany do Wielkanocy przystrajane” 14:00 - "Do plants also have their pantries,,pl,- "Easter decorations,,pl,so beautiful,,pl,that they will cause an ovation ",,pl,- "Vitamin C - where the most,,pl,so,,cs,It's gone,,pl,months from the opening of the ecological exhibition at the Science Center,,pl,And this is the high time for the next cyclical event,,pl,what is the Ecological Education Day,,pl,Once a quarter, we invite you to the Center,,pl,As part of the New Technologies Day in Education,,pl,which falls on 21/03/2018,,pl,The Leonardo Da Vinci Science Center organizes free public activities,,pl,aimed at presenting the application of the latest technologies,,pl,which can,,pl,- "Hares and rams to Easter, decorated",,pl,- "Hares and rams,,pl?” 15:30 – „Zające i barany …

Read more →

Weekend Workshop 10-11 brand

Saturday: 10:00 – „Poznajemy chemiczne związki, w których węgiel….” – REZERWACJA DLA GRUPY 12:00 – „Mydło – pogromca brudu” 14:00 – „Mydło – pogromca brudu” DZIEŃ KOBIET: 17:00 – „KąpieLOVE …

Read more →