Ceny biletów

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Ceny biletów:

Normalny 15 zł
Ulgowy * 9 zł
Grupowy  ** 8 zł
Bilet rodzinny *** 32 zł
Bilet rodzinny mini **** 28 zł
Bilet „złotówka” ***** 1 zł
Bilet na warsztaty ****** 6 zł

*  Bilet przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia oraz seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem poświadczający wiek); dla dzieci w wieku do 3 lat wstęp jest bezpłatny.

** Dostępny wyłącznie w rezerwacji; przysługuje osobie w zorganizowanej grupie liczącej min. 10 osób. Opiekunowie grup dziecięcych i młodzieży szkolnej są zwolnieni z opłaty za zwiedzanie.

*** Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej). Upoważnia do wstępu min. 4 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Dla każdego kolejnego członka rodziny należy kupić bilet grupowy w cenie 8 zł.

**** Bilet rodzinny mini przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia. Upoważnia do wstępu 3 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe.

***** Bilet „złotówka” przysługuje zarówno osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności orz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej; w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopnie niepełnosprawności zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej), jak również może zostać udzielony za zgodą Dyrekcji Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, między innymi ze względu na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.

****** Opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane, wyrażające chęć udziału w warsztatach naukowych. Uczestnictwo w warsztatach wiąże się z zakupem biletu na zwiedzanie wystawy. W przypadku osób, których dotyczy zakup biletu „złotówka”, cena biletu na warsztaty wynosi 1 zł za osobę.

Karta Dużej Rodziny -uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 5 zł za osobę oraz do nabycia biletu wstępu na warsztaty w cenie 3 zł za osobę.

 

Festiwal Robotów

10 października w Centrum Nauki Leonardo da Vinci na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k.Chęcin odbędzie się Festiwal Robotów. Będzie to wyjątkowe spotkanie dla wszystkich miłośników robotów, nowych technologii …

Czytaj więcej →

Biobank Świętokrzyski

Inwestycja pod nazwą: Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w województwie świętokrzyskim, dzięki nakładom finansowym z Unii Europejskiej, umożliwiła powstanie Biobanku Świętokrzyskiego, a także wysoko specjalistycznych laboratoriów badawczo – wdrożeniowych. …

Czytaj więcej →

Leonardo Da Vinci

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt …

Czytaj więcej →