Peryskop.

Zajrzyj do peryskopu i sprawdź co widzisz.

Dzięki temu urządzeniu do oka trafia obraz z miejsca, które znajduje się poza naszym polem widzenia.
To układ płaskich zwierciadeł, ustawionych pod odpowiednimi kątami.
Poprzez nie dochodzi do odpowiedniego skierowania promieni światła.
Peryskopy wykorzystywane są do obserwacji m.in.: w okrętach podwodnych.

Peryskop w 1854 roku wynalazł Francuz Marie Davey.