Wielka dmuchowa.

Sprawdź dlaczego piłka unosi się w powietrzu, nie opada w dół, ani nie ucieka na boki.

Możesz badać to zjawisko zmieniając nachylenie dmuchawy lub ręcznie rozpraszając strumień powietrza. Jest za nie odpowiedzialne niższe ciśnienie w strumieniu powietrza. Siła działająca wewnątrz strumienia jest mniejsza, niż na jego powierzchni. Unosi piłkę tak jak skrzydła unoszą samolot.