Pryzmat

Wpatruj się w pryzmat i zmieniaj jego ustawienie.
Obserwuj jak zmienia się obraz, który widzisz.

Jeżeli pryzmat ustawiony jest w kierunku słońca, pozwala
rozszczepić fale widma światła słonecznego. Zobaczysz wtedy barwny pas.

Jeśli słońce jest przysłonięte chmurami, oglądając okolice przez pryzmat zobaczysz, że otaczające Cię obiekty są dodatkowo zabarwione na krawędziach.

Obracaj powoli pryzmatem wokół osi poziomej, zobaczysz swoje odbicie w zwierciadle. Jest to efekt całkowitego wewnętrznego odbicia.