Koło fizyka.

Wejdź na płytę i idź po niej.

Kiedy idziesz w jedną stronę, karuzela kręci się w stronę przeciwną.
Aby utrzymać się na wirującej platformie musisz pochylić się do jej środka.

Zrównoważysz wtedy siłę odśrodkową, która skierowana jest na zewnątrz karuzeli.