Telegraf akustyczny.

Porozmawiajcie na odległość. Urządzenie składa się z dwóch rur głosowych. Rura stanowi falowód, kierujący falę do odbiornika, którym jest nasze ucho.

Stańcie przy dwóch końcówkach przyrządu i spróbujcie ze sobą porozmawiać za pośrednictwem urządzenia. Gdy jedna osoba mówi do lejkowatej końcówki, druga słucha, przykładając ucho do swojej końcówki odbiorczej. Teraz zróbcie na odwrót. Możecie nawet porozmawiać szeptem. Następnie spróbujcie porozmawiać bez użycia telegrafu, pozostając na swoich miejscach. Czy słyszycie się równie dobrze?