Exhibits

Centrum Nauki wyposażone jest również w interaktywne eksponaty m.in.: peryskop, Whirlpool, acoustic telegraph, Newton's cradle, or laser harp.