Rotujący dysk-Pulsacja.

Zakręć tarczą i patrz na nią.Zauważysz, że obraz na tarczy zaczyna się ruszać i pulsować.
W rzeczywistości obraz nie zmienia się, pozostaje nieruchomy.
To co dostrzegasz to złudzenie optyczne. Twój mózg nie nadąża z analizą odbieranych bodźców wzrokowych, spowodowanych ruchem obiektu.