Człowiek-niezwykła maszyna

Wystawa „Człowiek-niezwykła maszyna” prezentowana w Naszym Centrum od początku grudnia 2015 r. 

Wystawa ma uświadomić zwiedzającym, jak złożony i wymagający jest organizm ludzki. Dlatego też przedstawia  pięć czynności życiowych człowieka (oddychanie, bicie serca, reakcja na bodźce, utrzymanie postawy pionowej ciała oraz odżywianie), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Jednocześnie wskazuje czynniki, które najczęściej ją zakłócają i powodują osłabienie ciała.

Na nową wystawę składa się  wiele stanowisk multimedialnych i mechatronicznych.

Patronem wystawy jest Leonardo da Vinci – twórca najpopularniejszego rysunku na świecie. Zwiedzający wystawę mogą zatem poznać postać włoskiego mistrza oraz ideę idealnych proporcji ludzkiego ciała przy stanowisku poświęconemu „Człowiekowi Witruwiańskiemu”. Każdy ma  możliwość stworzenia własnej, zindywidualizowanej postaci witruwiańskiej odpowiadającej jego sylwetce.