Man-cog in the machinery of nature,,pl,the opening of a new exhibition,,pl

The unique exhibition refers to,,pl,areas of natural ecological,,pl,protection of the atmosphere,,pl,protection of water resources,,pl,biodiversity protection and proper functioning of ecosystems,,pl,rational waste management,,pl,It consists of exhibits mechatronic,,pl,multimedia and mechatroniczno-Multimedia,,pl,different,,pl,In addition, the scenery is enriched with a perfectly complementary exposure,,pl,so it is not only fun and interesting form of learning through play,,pl,but also a complete educational message,,pl 4 obszarów ekologiczno-przyrodniczych:
-ochrony atmosfery
-ochrony zasobów wodnych
-ochrony różnorodności biologicznej i prawidłowego funkcjonowania ekosystemów
-racjonalnego gospodarowania odpadami
Składa się z eksponatów mechatronicznych, multimedialnych i mechatroniczno-multimedialnych. Dodatkowo wzbogacona jest o scenografię idealnie uzupełniającą ekspozycję, przez co jest nie tylko ciekawą formą zabawy i nauki poprzez zabawę, ale także kompletnym przekazem edukacyjnym.