Ekomałolaty – warsztaty edukacyjne

Regional Centre for Science and Technology organizes workshops directed to youth in middle school (14-16 years), indirectly to the middle and high educational units from the area inojewództwa świętokrzyskiego, within the framework of the project entitled. "Ekomałolaty - educational workshops", funded by The Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Kielce.

Kwota dofinansowania: 28 000,00

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne, które w sposób kompleksowy przekazują zakres tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy spotkań mogą przeprowadzać podstawowe eksperymenty naukowe, poznawać gatunki lokalnej flory i fauny, analizować poszczególne elementy środowiska naturalnego. Classes are taught by professional staff of teachers prepared to work with children and youth, using modern methods and techniques of teaching. Workshops They take place in tailored halls of science Science Centre and the Open RCNT. Scenariusze warsztatów uwzględniają wiek uczestników oraz ich zdolności manualne.

The project involves the activities of an ecological nature, conducted a series of three of the following topics:

Take a deep breath"

Time teaches us weather "

Recyklinguj, Dispose, biodegraduj!”

Trail linden alley "

Discover the mysterious world of the soil "

Water source of life "

Basic information:

  • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 30 people.
  • Jeden warsztat trwa ok. 60 minutes.
  • Each project participant takes part in a block consisting of three subjects course, implemented within one day.
  • Tematyka warsztatów jest dostosowana do danej pory roku, dostępnych zasobów naturalnych i warunków atmosferycznych.
  • Estimated duration of the course, including the breaks between workshops and visiting the exhibition, to ok. 4 godziny.
  • One workshop group must remain under the care of a minimum of two tutors,pl.

W ramach udziału w projekcie, Participants have the opportunity to Free visiting the exhibition located in the Science Centre.

Zapisy na warsztaty trwają przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania miejsc.

Zapisać grupę uczestników może tylko przedstawiciel przedszkola lub szkoły za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach: www.rcnt.pl or www.cndavinci.pl, którego skan należy przesłać na adres e-mailowy: karolina.kasanowicz@rcnt.pl lub oryginał dostarczyć do siedziby RCNT pod adresem: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny .

Guardian making a reservation is required to provide, on a visit to the presence of children participating in the workshop, with the stamp and signature of institutions.