KONKURS OKAWANGO mini

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019 OKAWANGO

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019 OKAWANGO

W imieniu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach oraz Wydawnictwa Nowa Era, serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej 2018/2019 OKAWANGO.

 

Dla laureatów konkursu INDEKS Wydziału Geologii UW, zagraniczna ekspedycja geologiczna, a także nagrody rzeczowe!!!

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 GRUDNIA 2018 r.!

 

Rejestracji uczestników można dokonywać poprzez przesyłanie samodzielne wykonanych prac konkursowych (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa – z dopiskiem „konkurs OKAWANGO”

 

Więcej informacji o konkursie na stronie dostępne na stronie: http://geo.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/479-okawango-2018-2019.
Szczegóły można pozyskać również pod numerem tel. (48 22) 55-40-000 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: okawango@uw.edu.pl
W imieniu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach oraz Wydawnictwa Nowa Era, serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej 2018/2019 OKAWANGO.
Dla laureatów konkursu INDEKS Wydziału Geologii UW, zagraniczna ekspedycja geologiczna, a także nagrody rzeczowe!!!

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 GRUDNIA 2018 r.!

 

Rejestracji uczestników można dokonywać poprzez przesyłanie samodzielne wykonanych prac konkursowych (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa – z dopiskiem „konkurs OKAWANGO”

 

Więcej informacji o konkursie na stronie dostępne na stronie: http://geo.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/479-okawango-2018-2019.
Szczegóły można pozyskać również pod numerem tel. (48 22) 55-40-000 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: okawango@uw.edu.pl
KONKURS OKAWANGO