xtctyik

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do uczestnictwa w projekcie Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do uczestnictwa w projekcie Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!

PROJEKT Uruchamiany wraz z VI edycją Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach; trwa od 01.09.2019 r. do 31.08. 2022 r. i finansowany jest ze środków Unii europejskiej (3 edycje).
Obecna VI edycja UDJK, a zarazem pierwsza projektu ROS, do której odbędzie się rekrutacja, trwa od 19.10.2019 r. do 06.06.2020 r.
CEL:
Popularyzacja nauki, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształcenie kreatywnego myślenia, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych
REALIZACJA
Organizacja BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH stymulujących zainteresowania zarówno DZIECI, jak i ich RODZICÓW:
prawami natury, nowoczesnymi technologiami, człowiekiem jako istotą społeczną, wytworami kultury.
DLA KOGO?
DZIECI ze szkoły podstawowej, klasy 1-8 w grupach wiekowych oraz ich OPIEKUNOWIE:
Adepci (1-3),
Juniorzy (4-5),
Mistrzowie (6-8),
Rodzice.
KIEDY?
Zjazdy od 19 października 2019 r. do 6 czerwca 2020 r. – RAZ W MIESIĄCU na UJK w Kielcach

 

PROGRAM
I. WARSZTATY I WYKŁADY/ POKAZY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH:
CZŁOWIEK I NATURA
Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki.
Życie to organizm.
Wszystko jest chemią.
Logika w ruchu, ruch w logice!

 

CZŁOWIEK I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola.
W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość.
Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?
Jak współdziałać w Internecie ? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie w wirtualnej Przestrzeni.

 

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi.
Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie.
PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem.
Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności.

 

CZŁOWIEK I KULTURA
Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat.
Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii.
Kreacje wizualne w przestrzeni online i ofline.
Dźwięk w percepcji i sztuce.

 

II.SYMPOZJUM NAUKOWE DZIECI: „CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT”

 

III. UROCZYSTA INAUGURACJA I ABSOLUTORIUM

 

ZASADY UCZESTNICTWA
Zgłoszenie i rekrutacja według kryteriów projektu
Informacja o zakwalifikowaniu
Dokumentacja uczestnika
Uczestnictwo zakwalifikowanych dzieci w warsztatach: 1×1,5 godz. z obszaru „nauk ścisłych” i 1×1,5 z obszaru „humanistyczno-społecznego” oraz wykładzie 1×45 min. na KAŻDYM ZJEŹDZIE
Uczestnictwo zakwalifikowanych rodziców w warsztatach (2×1,5) na KAŻDYM ZJEŹDZIE, rozwijających kompetencje społeczne i komunikacyjne ważne w wychowaniu i wspieraniu pasji naukowych młodego pokolenia
Uczestnictwo w inauguracji i absolutorium oraz Sympozjum Naukowym Dzieci „Człowiek zmienia świat”
Dyplom ukończenia zajęć.

 

REKRUTACJA
elektroniczna na stronie: www.dzieciecy.ujk.edu.pl

 

INFORMACJE
e-mail: uniwersytet.dzieciecy@ujk.edu.pl
fb: facebook.com/dzieciecy.ujk
Tel.: 41 349 67 69
adres:Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK Krakowska 11 p. 219 Kielce

 

FASCYNACJA-NAUKA-ZABAWA, CZYLI NAUKOWA PRZYGODA NA UNIWERSYTECIE!
ZAPRASZAMY!
PROJEKT Uruchamiany wraz z VI edycją Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach; trwa od 01.09.2019 r. do 31.08. 2022 r. i finansowany jest ze środków Unii europejskiej (3 edycje).
Obecna VI edycja UDJK, a zarazem pierwsza projektu ROS, do której odbędzie się rekrutacja, trwa od 19.10.2019 r. do 06.06.2020 r.
CEL:
Popularyzacja nauki, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształcenie kreatywnego myślenia, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych
REALIZACJA
Organizacja BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH stymulujących zainteresowania zarówno DZIECI, jak i ich RODZICÓW:
prawami natury, nowoczesnymi technologiami, człowiekiem jako istotą społeczną, wytworami kultury.
DLA KOGO?
DZIECI ze szkoły podstawowej, klasy 1-8 w grupach wiekowych oraz ich OPIEKUNOWIE:
Adepci (1-3),
Juniorzy (4-5),
Mistrzowie (6-8),
Rodzice.
KIEDY?
Zjazdy od 19 października 2019 r. do 6 czerwca 2020 r. – RAZ W MIESIĄCU na UJK w Kielcach

 

PROGRAM
I. WARSZTATY I WYKŁADY/ POKAZY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH:
CZŁOWIEK I NATURA
Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki.
Życie to organizm.
Wszystko jest chemią.
Logika w ruchu, ruch w logice!

 

CZŁOWIEK I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola.
W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość.
Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?
Jak współdziałać w Internecie ? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie w wirtualnej Przestrzeni.

 

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi.
Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie.
PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem.
Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności.

 

CZŁOWIEK I KULTURA
Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat.
Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii.
Kreacje wizualne w przestrzeni online i ofline.
Dźwięk w percepcji i sztuce.

 

II.SYMPOZJUM NAUKOWE DZIECI: „CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT”

 

III. UROCZYSTA INAUGURACJA I ABSOLUTORIUM

 

ZASADY UCZESTNICTWA
Zgłoszenie i rekrutacja według kryteriów projektu
Informacja o zakwalifikowaniu
Dokumentacja uczestnika
Uczestnictwo zakwalifikowanych dzieci w warsztatach: 1×1,5 godz. z obszaru „nauk ścisłych” i 1×1,5 z obszaru „humanistyczno-społecznego” oraz wykładzie 1×45 min. na KAŻDYM ZJEŹDZIE
Uczestnictwo zakwalifikowanych rodziców w warsztatach (2×1,5) na KAŻDYM ZJEŹDZIE, rozwijających kompetencje społeczne i komunikacyjne ważne w wychowaniu i wspieraniu pasji naukowych młodego pokolenia
Uczestnictwo w inauguracji i absolutorium oraz Sympozjum Naukowym Dzieci „Człowiek zmienia świat”
Dyplom ukończenia zajęć.

 

REKRUTACJA
elektroniczna na stronie: www.dzieciecy.ujk.edu.pl

 

INFORMACJE
e-mail: uniwersytet.dzieciecy@ujk.edu.pl
fb: facebook.com/dzieciecy.ujk
Tel.: 41 349 67 69
adres:Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK Krakowska 11 p. 219 Kielce

 

FASCYNACJA-NAUKA-ZABAWA, CZYLI NAUKOWA PRZYGODA NA UNIWERSYTECIE!
ZAPRASZAMY!
Plakat 2019 wysoka rozdz. UDUJK