80367395_1640907199402887_2294866283985895424_n

Zmiana cen biletów !!!

Zmiana cen biletów !!!

Od 2 stycznia 2020 roku będą obowiązywały nowe ceny biletów do Centrum Nauki.


A. bilet normalny – 18 zł
B. bilet ulgowy – 12 zł
przysługuje:
• dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej
• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja studencka, doktorancka
• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek
C. bilet grupowy – 10 zł
przysługuje:
• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek
• osobom z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej
• jednemu opiekunowi towarzyszącemu osobie z niepełnosprawnością
D. bilet rodzinny – 10 zł
przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci
E. bilet ,,złotówka” – 1 zł
przysługuje:
• „Zawodowym Rodzinom Zastępczym” po okazaniu ważnej karty uprawniającej do zniżki
• może zostać udzielony za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, na wyraźny wniosek instytucji działających na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej takich jak domy dziecka, hospicja, ośrodki terapii uzależnień, świetlice terapeutyczne czy inne podmioty prowadzące działalność na rzecz osób najuboższych lub chorych. Pisemną prośbę o zniżkę należy wysłać na adres Podzamcze 45, 26-060 Chęciny lub drogą elektroniczna na adres sekretariat@rcnt.pl .
F. bilet bezpłatny
przysługuje:
• dzieciom do 3 roku życia
• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób
G. bilet na warsztaty – 10 zł
uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach
H. weekendowe pokazy naukowe – 8 zł
bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.
I. Karta Dużej Rodziny – 8 zł
uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 8 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 7 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.
J. Bilet „grosz” – 1 grosz
może zostać udzielony w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, z uwagi na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.
K. Pozaszkolna lekcja chemii dla licealisty – 17 zł
Bilet uprawnia do skorzystania ze specjalnej oferty zajęć warsztatowych przygotowanych w oparciu o podstawę programową z zakresu rozszerzonej chemii dla uczniów szkół średnich. Zajęcia trwają ok. 90 minut.
Od 2 stycznia 2020 roku będą obowiązywały nowe ceny biletów do Centrum Nauki.


A. bilet normalny – 18 zł
B. bilet ulgowy – 12 zł
przysługuje:
• dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej
• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja studencka, doktorancka
• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek
C. bilet grupowy – 10 zł
przysługuje:
• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek
• osobom z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej
• jednemu opiekunowi towarzyszącemu osobie z niepełnosprawnością
D. bilet rodzinny – 10 zł
przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci
E. bilet ,,złotówka” – 1 zł
przysługuje:
• „Zawodowym Rodzinom Zastępczym” po okazaniu ważnej karty uprawniającej do zniżki
• może zostać udzielony za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, na wyraźny wniosek instytucji działających na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej takich jak domy dziecka, hospicja, ośrodki terapii uzależnień, świetlice terapeutyczne czy inne podmioty prowadzące działalność na rzecz osób najuboższych lub chorych. Pisemną prośbę o zniżkę należy wysłać na adres Podzamcze 45, 26-060 Chęciny lub drogą elektroniczna na adres sekretariat@rcnt.pl .
F. bilet bezpłatny
przysługuje:
• dzieciom do 3 roku życia
• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób
G. bilet na warsztaty – 10 zł
uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach
H. weekendowe pokazy naukowe – 8 zł
bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.
I. Karta Dużej Rodziny – 8 zł
uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 8 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 7 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.
J. Bilet „grosz” – 1 grosz
może zostać udzielony w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, z uwagi na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.
K. Pozaszkolna lekcja chemii dla licealisty – 17 zł
Bilet uprawnia do skorzystania ze specjalnej oferty zajęć warsztatowych przygotowanych w oparciu o podstawę programową z zakresu rozszerzonej chemii dla uczniów szkół średnich. Zajęcia trwają ok. 90 minut.