91652612_2790528961056534_3904491783098204160_o

Biobank Świętokrzyski RCNT bada próbki pod kątem obecności koronawirusa

Biobank Świętokrzyski RCNT bada próbki pod kątem obecności koronawirusa

23 marca br. w Biobanku Świętokrzyskim Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego dzięki inicjatywie Dyrektora RCNT – Dr inż. Marcina Zawieruchy oraz Dr hab. n. med. Piotra Lewitowicza z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchomione zostało drugie laboratorium w regionie świętokrzyskim badające próbki pod kątem obecności koronawirusa.

 

Otwarcie laboratorium poprzedzone było ciężką pracą, wieloma dniami przygotowań oraz wieloma godzinami szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy RCNT i oddelegowany zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zabezpieczono drogę transportu próbek, wyizolowano specjalistyczne laboratoria, przygotowano sprzęt ochrony osobistej dla diagnostów m.in. maseczki, kombinezony, przyłbice itp., dzięki którym mogą oni bezpiecznie wykonywać swoją pracę.
Pamiętajmy, koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, której pod żadnym pozorem nie można lekceważyć w żadnej grupie wiekowej.
Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy cel – udało nam się w odpowiednim czasie uruchomić wysokiej klasy laboratorium i jesteśmy gotowi do walki w koronawirusem. Wzrost liczby zakażeń wirusem w naszym regionie rodzi duży niepokój, ale też i mobilizację.
Działajmy wspólnie!
Zobaczcie, jak wyglądały nasze przygotowania:
23 marca br. w Biobanku Świętokrzyskim Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego dzięki inicjatywie Dyrektora RCNT – Dr inż. Marcina Zawieruchy oraz Dr hab. n. med. Piotra Lewitowicza z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchomione zostało drugie laboratorium w regionie świętokrzyskim badające próbki pod kątem obecności koronawirusa.

 

Otwarcie laboratorium poprzedzone było ciężką pracą, wieloma dniami przygotowań oraz wieloma godzinami szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy RCNT i oddelegowany zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zabezpieczono drogę transportu próbek, wyizolowano specjalistyczne laboratoria, przygotowano sprzęt ochrony osobistej dla diagnostów m.in. maseczki, kombinezony, przyłbice itp., dzięki którym mogą oni bezpiecznie wykonywać swoją pracę.
Pamiętajmy, koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, której pod żadnym pozorem nie można lekceważyć w żadnej grupie wiekowej.
Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy cel – udało nam się w odpowiednim czasie uruchomić wysokiej klasy laboratorium i jesteśmy gotowi do walki w koronawirusem. Wzrost liczby zakażeń wirusem w naszym regionie rodzi duży niepokój, ale też i mobilizację.
Działajmy wspólnie!
Zobaczcie, jak wyglądały nasze przygotowania:
Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT przy aparacie LightCycler480 do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT przy aparacie LightCycler480 do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT prowadzący szkolenie z zakresu metodyki oznaczania RNA wirusa SARS-CoV – 2 oraz Ewa Twardowska – Diagnosta Laboratoryjny Medycznego Laboratorium RCNT i Monika Wawszczak – Diagnosta Laboratoryjny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT prowadzący szkolenie z zakresu metodyki oznaczania RNA wirusa SARS-CoV – 2 oraz Ewa Twardowska – Diagnosta Laboratoryjny Medycznego Laboratorium RCNT i Monika Wawszczak – Diagnosta Laboratoryjny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dr inż. Marcin Zawierucha – Dyrektor RCNT; miejsce przyjęcia materiału biologicznego.

Dr inż. Marcin Zawierucha – Dyrektor RCNT; miejsce przyjęcia materiału biologicznego.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT prowadzący szkolenie z zakresu metodyki oznaczania RNA wirusa SARS-CoV – 2 oraz Ewa Twardowska – Diagnosta Laboratoryjny Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT, Monika Wawszczak – Diagnosta Laboratoryjny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Michał Karpeta – Biotechnolog RCNT, Katarzyna Rozmianiec – Diagnosta Laboratoryjny Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT oraz Anna Sularz – Biotechnolog RCNT.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT prowadzący szkolenie z zakresu metodyki oznaczania RNA wirusa SARS-CoV – 2 oraz Ewa Twardowska – Diagnosta Laboratoryjny Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT, Monika Wawszczak – Diagnosta Laboratoryjny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Michał Karpeta – Biotechnolog RCNT, Katarzyna Rozmianiec – Diagnosta Laboratoryjny Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT oraz Anna Sularz – Biotechnolog RCNT.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT oraz Dr inż. Marcin Zawierucha – Dyrektor RCNT w pracowni genetycznej przy aparacie LightCycler480 do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT oraz Dr inż. Marcin Zawierucha – Dyrektor RCNT w pracowni genetycznej przy aparacie LightCycler480 do wykonywania reakcji PCR w czasie rzeczywistym.

Dr inż. Marcin Zawierucha – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu przy komorze laminarnej wykorzystywanej podczas procesu izolacji RNA.

Dr inż. Marcin Zawierucha – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu przy komorze laminarnej wykorzystywanej podczas procesu izolacji RNA.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT przy komorze laminarnej, wykorzystywanej podczas procesu izolacji RNA.

Łukasz Madej – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Koordynator Zespołu Diagnostów Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT przy komorze laminarnej, wykorzystywanej podczas procesu izolacji RNA.

Dr inż. Marcin Zawierucha – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mgr Małgorzata Pawlonka – Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista analityki klinicznej i Zdrowia Publicznego, Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnstycznego RCNT oraz Ewa Twardowska – Diagnosta Laboratoryjny Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT i Monika Wawszczak – Diagnosta Laboratoryjny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr inż. Marcin Zawierucha – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mgr Małgorzata Pawlonka – Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista analityki klinicznej i Zdrowia Publicznego, Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnstycznego RCNT oraz Ewa Twardowska – Diagnosta Laboratoryjny Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCNT i Monika Wawszczak – Diagnosta Laboratoryjny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach