na stronę

Od 18 sierpnia 2020 r. Centrum Nauki oraz Dwór Starostów Chęcińskich znów otwarte dla zwiedzających!

Od 18 sierpnia Centrum Nauki zostanie ponownie otwarte dla zwiedzających. Nowa rzeczywistość wymusiła na nas zmianę organizacji Centrum, która wymaga zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Takie rozwiązania ułatwią zachowanie wymaganego dystansu i pozwolą komfortowo korzystać z eksponatów.

 

Centrum Nauki czynne będzie od wtorku do soboty w godzinach od 9:00 do 14:30. Wejście do budynku możliwe jedynie w wyznaczonych stałych porach: 9:00, 11:00, 13:00,

 

Obowiązuje limit czasu zwiedzania wynoszący maksymalnie 1,5 godziny,

 

Po każdorazowym upływie czasu zwiedzania i wyjściu wszystkich zwiedzających z budynku obowiązuje półgodzinna przerwa w zwiedzaniu, umożliwiająca pracownikom dezynfekcję urządzeń, poręczy, wind, klamek, posprzątanie toalet itp.,

 

Eksponaty i powierzchnie, które są często dotykane będą poddawane bieżącej dezynfekcji.

 

Maksymalna liczba zwiedzających znajdujących się jednocześnie w obiekcie to 135 osób.

 

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, która dostępna jest pod numerem telefonu: 609 290 121,

 

Każda osoba zobligowana jest przed wejściem do Centrum wypełnić oświadczenie informujące o aktualnym stanie zdrowia swoim, jak również swych podopiecznych, a także podać dane kontaktowe (imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu), w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19,

 

Zwiedzanie grupowe może się odbywać jedynie w małych, 10-osobowych podgrupach, nad którymi czuwa nieustannie opiekun. Wymagane jest, aby opiekunowie większych grup, przed wejściem do Centrum, dzielili podopiecznych w małe podgrupy,

 

Warsztaty i pokazy naukowe są wykluczone z oferty,

 

Każdy zwiedzający, przed wejściem do budynku Centrum Nauki obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz zobligowany jest do dokonania pomiaru temperatury ciała, i do zakrycia ust i nosa za pomocą maseczki,

 

Każdy zwiedzający zobligowany jest do posiadania własnych rękawiczek jednorazowych,

 

Zwiedzający zobligowani są do zachowania 2-metrowych odległości pomiędzy sobą oraz do zwiedzania ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem przemieszczania się, co ułatwi zachowanie niezbędnego dystansu.

 

Kierunek zwiedzania wyznaczają rozmieszczone na terenie ekspozycji strzałki, komunikaty oraz taśmy ostrzegawcze.

 

Szczegółowa instrukcja postępowania i wprowadzania środków ostrożności w Centrum Nauki znajduje się w poniższym załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z nim przed zaplanowaniem wizyty w Centrum Nauki:
Od 18 sierpnia Centrum Nauki zostanie ponownie otwarte dla zwiedzających. Nowa rzeczywistość wymusiła na nas zmianę organizacji Centrum, która wymaga zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Takie rozwiązania ułatwią zachowanie wymaganego dystansu i pozwolą komfortowo korzystać z eksponatów.

 

Centrum Nauki czynne będzie od wtorku do soboty w godzinach od 9:00 do 14:30. Wejście do budynku możliwe jedynie w wyznaczonych stałych porach: 9:00, 11:00, 13:00,

 

Obowiązuje limit czasu zwiedzania wynoszący maksymalnie 1,5 godziny,

 

Po każdorazowym upływie czasu zwiedzania i wyjściu wszystkich zwiedzających z budynku obowiązuje półgodzinna przerwa w zwiedzaniu, umożliwiająca pracownikom dezynfekcję urządzeń, poręczy, wind, klamek, posprzątanie toalet itp.,

 

Eksponaty i powierzchnie, które są często dotykane będą poddawane bieżącej dezynfekcji.

 

Maksymalna liczba zwiedzających znajdujących się jednocześnie w obiekcie to 135 osób.

 

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, która dostępna jest pod numerem telefonu: 609 290 121,

 

Każda osoba zobligowana jest przed wejściem do Centrum wypełnić oświadczenie informujące o aktualnym stanie zdrowia swoim, jak również swych podopiecznych, a także podać dane kontaktowe (imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu), w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19,

 

Zwiedzanie grupowe może się odbywać jedynie w małych, 10-osobowych podgrupach, nad którymi czuwa nieustannie opiekun. Wymagane jest, aby opiekunowie większych grup, przed wejściem do Centrum, dzielili podopiecznych w małe podgrupy,

 

Warsztaty i pokazy naukowe są wykluczone z oferty,

 

Każdy zwiedzający, przed wejściem do budynku Centrum Nauki obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz zobligowany jest do dokonania pomiaru temperatury ciała, i do zakrycia ust i nosa za pomocą maseczki,

 

Każdy zwiedzający zobligowany jest do posiadania własnych rękawiczek jednorazowych,

 

Zwiedzający zobligowani są do zachowania 2-metrowych odległości pomiędzy sobą oraz do zwiedzania ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem przemieszczania się, co ułatwi zachowanie niezbędnego dystansu.

 

Kierunek zwiedzania wyznaczają rozmieszczone na terenie ekspozycji strzałki, komunikaty oraz taśmy ostrzegawcze.

 

Szczegółowa instrukcja postępowania i wprowadzania środków ostrożności w Centrum Nauki znajduje się w poniższym załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z nim przed zaplanowaniem wizyty w Centrum Nauki: