art 2
Działamy w nowej rzeczywistości, która od wszystkich – zarówno od pracowników Centrum, jak zwiedzających wymaga zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa.
Wprowadziliśmy nowe, specjalne zasady, które pomogą zachować wymagany dystans i pozwolą komfortowo korzystać z eksponatów.

 

Po każdorazowym upływie czasu zwiedzania i wyjściu wszystkich zwiedzających z budynku obowiązuje półgodzinna przerwa w zwiedzaniu, umożliwiająca pracownikom dezynfekcję urządzeń, poręczy, wind, klamek, posprzątanie toalet itp.

 

Eksponaty i powierzchnie, które są często dotykane będą poddawane bieżącej dezynfekcji.

 

Każda osoba zobligowana jest przed wejściem do Centrum wypełnić oświadczenie informujące o aktualnym stanie zdrowia swoim, jak również swych podopiecznych, a także podać dane kontaktowe (imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu), w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Zwiedzanie grupowe może się odbywać jedynie w małych, 10-osobowych podgrupach, nad którymi czuwa nieustannie opiekun. Wymagane jest, aby opiekunowie większych grup, przed wejściem do Centrum, dzielili podopiecznych w małe podgrupy.

 

Warsztaty i pokazy naukowe są wykluczone z oferty.

 

Każdy zwiedzający, przed wejściem do budynku Centrum Nauki obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz zobligowany jest do dokonania pomiaru temperatury ciała, i do zakrycia ust i nosa za pomocą maseczki.

 

Obsługa urządzeń multimedialnych, posiadających monitory dotykowe, możliwa wyłącznie po założeniu jednorazowych rękawiczek. Każdy zwiedzający zobligowany jest do posiadania własnych rękawiczek jednorazowych.

 

Zwiedzający zobligowani są do zachowania 2-metrowych odległości pomiędzy sobą oraz do zwiedzania ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem przemieszczania się, co ułatwi zachowanie niezbędnego dystansu.

 

Kierunek zwiedzania wyznaczają rozmieszczone na terenie ekspozycji strzałki, komunikaty oraz taśmy ostrzegawcze.
Działamy w nowej rzeczywistości, która od wszystkich – zarówno od pracowników Centrum, jak zwiedzających wymaga zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa.
Wprowadziliśmy nowe, specjalne zasady, które pomogą zachować wymagany dystans i pozwolą komfortowo korzystać z eksponatów.

 

Po każdorazowym upływie czasu zwiedzania i wyjściu wszystkich zwiedzających z budynku obowiązuje półgodzinna przerwa w zwiedzaniu, umożliwiająca pracownikom dezynfekcję urządzeń, poręczy, wind, klamek, posprzątanie toalet itp.

 

Eksponaty i powierzchnie, które są często dotykane będą poddawane bieżącej dezynfekcji.

 

Każda osoba zobligowana jest przed wejściem do Centrum wypełnić oświadczenie informujące o aktualnym stanie zdrowia swoim, jak również swych podopiecznych, a także podać dane kontaktowe (imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu), w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Zwiedzanie grupowe może się odbywać jedynie w małych, 10-osobowych podgrupach, nad którymi czuwa nieustannie opiekun. Wymagane jest, aby opiekunowie większych grup, przed wejściem do Centrum, dzielili podopiecznych w małe podgrupy.

 

Warsztaty i pokazy naukowe są wykluczone z oferty.

 

Każdy zwiedzający, przed wejściem do budynku Centrum Nauki obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz zobligowany jest do dokonania pomiaru temperatury ciała, i do zakrycia ust i nosa za pomocą maseczki.

 

Obsługa urządzeń multimedialnych, posiadających monitory dotykowe, możliwa wyłącznie po założeniu jednorazowych rękawiczek. Każdy zwiedzający zobligowany jest do posiadania własnych rękawiczek jednorazowych.

 

Zwiedzający zobligowani są do zachowania 2-metrowych odległości pomiędzy sobą oraz do zwiedzania ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem przemieszczania się, co ułatwi zachowanie niezbędnego dystansu.

 

Kierunek zwiedzania wyznaczają rozmieszczone na terenie ekspozycji strzałki, komunikaty oraz taśmy ostrzegawcze.