CENNIK

CENNIK

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
15 zł

Ulgowy *
9 zł

* Bilet przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia oraz seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem poświadczający wiek); dla dzieci w wieku do 3 lat wstęp jest bezpłatny.

Grupowy **
8 zł

** Dostępny wyłącznie w rezerwacji; przysługuje osobie w zorganizowanej grupie liczącej min. 10 osób. Opiekunowie grup dziecięcych i młodzieży szkolnej są zwolnieni z opłaty za zwiedzanie

Bilet rodzinny ***
32 zł

*** Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej). Upoważnia do wstępu min. 4 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Dla każdego kolejnego członka rodziny należy kupić bilet grupowy w cenie 8 zł.

Bilet rodzinny mini ****
28 zł

**** Bilet rodzinny mini przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia. Upoważnia do wstępu 3 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe

Bilet „złotówka” *****
1 zł

***** Bilet „złotówka” przysługuje zarówno osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności orz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej; w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopnie niepełnosprawności zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej), jak również może zostać udzielony za zgodą Dyrekcji Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, między innymi ze względu na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.

Bilet na warsztaty ******
6 zł

****** Opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane, wyrażające chęć udziału w warsztatach naukowych. Uczestnictwo w warsztatach wiąże się z zakupem biletu na zwiedzanie wystawy. W przypadku osób, których dotyczy zakup biletu „złotówka”, cena biletu na warsztaty wynosi 1 zł za osobę.

Bilet na pokazy *******
5 zł

******* Bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 6 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 6 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie – wyłącznie w obecności opiekuna

Karta Dużej Rodziny – uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 5 zł za osobę oraz do nabycia biletu wstępu na warsztaty w cenie 3 zł za osobę

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
15 zł

Ulgowy *
9 zł

* Bilet przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia oraz seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem poświadczający wiek); dla dzieci w wieku do 3 lat wstęp jest bezpłatny.

Grupowy **
8 zł

** Dostępny wyłącznie w rezerwacji; przysługuje osobie w zorganizowanej grupie liczącej min. 10 osób. Opiekunowie grup dziecięcych i młodzieży szkolnej są zwolnieni z opłaty za zwiedzanie

Bilet rodzinny ***
32 zł

*** Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej). Upoważnia do wstępu min. 4 osoby, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe. Dla każdego kolejnego członka rodziny należy kupić bilet grupowy w cenie 8 zł.

Bilet rodzinny mini ****
28 zł

**** Bilet rodzinny mini przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia. Upoważnia do wstępu 3 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe

Bilet „złotówka” *****
1 zł

***** Bilet „złotówka” przysługuje zarówno osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności orz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej; w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopnie niepełnosprawności zakupienie biletu upoważnia do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej), jak również może zostać udzielony za zgodą Dyrekcji Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, między innymi ze względu na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.

Bilet na warsztaty ******
6 zł

****** Opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane, wyrażające chęć udziału w warsztatach naukowych. Uczestnictwo w warsztatach wiąże się z zakupem biletu na zwiedzanie wystawy. W przypadku osób, których dotyczy zakup biletu „złotówka”, cena biletu na warsztaty wynosi 1 zł za osobę.

Bilet na pokazy *******
5 zł

*******Bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 6 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 6 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie – wyłącznie w obecności opiekuna.

Karta Dużej Rodziny – uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 5 zł za osobę oraz do nabycia biletu wstępu na warsztaty w cenie 3 zł za osobę

unia3
Wielkość czcionki
Kontrast