FORMULARZ REZERWACYJNY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

FORMULARZ REZERWACYJNY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

*osoba dokonująca rezerwacji, otrzyma informacje na wskazany wyżej adres e-mailowy z potwierdzeniem rezerwacji bądź innymi możliwymi terminami wizytyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania rezerwacji wizyty w Centrum Nauki Leonardo da Vinci
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Zwiedzania Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Regulaminem korzystania z edukacyjnych laboratoriów Centrum Nauki Leonardo da Vinci
Oświadczam,że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych

unia3
Wielkość czcionki
Kontrast