Date January 15, 2018
Swiss Contribution

Przeszłość Przyszłością Regionu

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne otrzymało dofinansowanie w konkursie dla jednostek sektora finansów publicznych na projekt pn. „Przeszłość przyszłością Regionu”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W dniu 28 kwietnia 2016 roku
w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu podpisano umowę dotacyjną. Wartość całkowita projektu: 48 600,00 zł, wartość dofinansowania: 41 310,00 zł

 

Program „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” rozpoczął się w październiku 2011 r. i potrwa do grudnia 2016 r. Realizuje go fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu, w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim oraz Gminą Dwikozy (od września 2014 r.). Biorą w nim udział powiaty: kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski z wyłączeniem miast: Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego.
ZAKRES I CELE PROGRAMU:
W ramach realizacji projektu zaplanowano:
 • Przeprowadzenie trzech tematów warsztatów z dziedziny garncarstwa, zielarstwa i ziołolecznictwa, i wyrobu biżuterii; wszystkie warsztaty odbędą się w nowoczesnych, dostosowanych pracowniach Centrum Nauki Leonardo da Vinci (Centrum). Prowadzone będą przez wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników Centrum. Czas trwania każdego z warsztatów to 90 minut. Warsztaty prowadzone będą w każde soboty i niedziele w okresie od maja do września 2016 roku; Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie będą mogli dokonać rejestracji on-line za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach internetowych http://cndavinci.pl/www.rcnt.pl, telefonicznie lub zapisać się osobiście.
 • Konferencję inaugurującą projekt;
 • Działania informacyjno-promocyjne;
Projekt zakłada rozszerzenie oferty Centrum Nauki o warsztaty: ceramiki glinianej, obróbki kamienia i minerałów – wyrób biżuterii dawnej, zielarstwa. W ramach projektu powstanie  pracownia, umożliwiającej prowadzenie warsztatów.
Konferencja zaplanowana w projekcie posłuży promocji regionu, a także umożliwi przekazanie wiedzy o możliwości wykorzystania zasobów regionu (glina, kamień, zioła) w celach gospodarczych.
Cel główny projektu

 

Upowszechnienie wiedzy na temat potencjału unikalnych walorów kulturowo- przyrodniczych Regionu Gór Świętokrzyskich i możliwości jego wykorzystania w celach społeczno- gospodarczych.
Cel szczegółowe:
 1. Przekazanie społeczeństwu wiedzy nt. zasobów kulturowo-przyrodniczych Regionu.
 2. Pielęgnowanie elementów świętokrzyskiego rękodzieła artystycznego oraz rzemiosła jako kontynuacja wartości, które są świadectwem lokalnej tożsamości.
 3. Zdobycie umiejętności praktycznych z dziedziny rękodzieła i zielarstwa przez osoby biorące udział w warsztatach.
 4. Rozszerzenie oferty turystycznej Regionu.
 5. Podniesienie świadomości na temat możliwości wykorzystania dóbr Regionu w kontekście rozwoju gospodarki.
Osiągniecie powyższych celów przyczyni się do osiągnięcia celu programu, w szczególności uwzględnionego w celu naboru:upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo -przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.
HARMONOGRAM REALIZACJI
Realizacja projektu rozpoczęła się 28 kwietnia 2016 roku, a zakończy się 30 września 2016 r.
Poszczególne działania wdrażane będą w następujących terminach:
 • Działanie 1. Warsztaty „Nie święci garnki lepią” 2016  do wrzesień 2016
 • Działanie 2. Warsztaty „”Wiedźma uczy zielarstwa” 2016  do wrzesień 2016
 • Działanie 3. Warsztaty „Przyozdobieni dzięki tradycji” ” 2016  do wrzesień 2016
 • Działanie 4. Konferencja inaugurująca projekt maj 2016
 • Działanie 5. Działania informacyjno-promocyjne 2016  do wrzesień 2016
WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO
Wartość całkowita projektu to 12196,96 CHF, a otrzymane dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wynosi 10 367,41 CHF. Pozostałe środki to wkład własny Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.
KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:
Zasadność przeprowadzenia powyższego projektu wpisuje się w założenia statutu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT). Jednostka ma za zadanie m.in. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, wykorzystanie turystyczne oraz wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo będących we władaniu Centrum. Działania zaplanowane w projekcie pozwolą na realizacje celu naboru: Upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo – przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich i jego celów szczegółowych.
Zapraszamy na strony:

Przeszłość Przyszłością Regionu

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne otrzymało dofinansowanie w konkursie dla jednostek sektora finansów publicznych na projekt pn. „Przeszłość przyszłością Regionu”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W dniu 28 kwietnia 2016 roku
w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu podpisano umowę dotacyjną. Wartość całkowita projektu: 48 600,00 zł, wartość dofinansowania: 41 310,00 zł

 

Program „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” rozpoczął się w październiku 2011 r. i potrwa do grudnia 2016 r. Realizuje go fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu, w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim oraz Gminą Dwikozy (od września 2014 r.). Biorą w nim udział powiaty: kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski z wyłączeniem miast: Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego.
ZAKRES I CELE PROGRAMU:
W ramach realizacji projektu zaplanowano:
 • Przeprowadzenie trzech tematów warsztatów z dziedziny garncarstwa, zielarstwa i ziołolecznictwa, i wyrobu biżuterii; wszystkie warsztaty odbędą się w nowoczesnych, dostosowanych pracowniach Centrum Nauki Leonardo da Vinci (Centrum). Prowadzone będą przez wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników Centrum. Czas trwania każdego z warsztatów to 90 minut. Warsztaty prowadzone będą w każde soboty i niedziele w okresie od maja do września 2016 roku; Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie będą mogli dokonać rejestracji on-line za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach internetowych http://cndavinci.pl/www.rcnt.pl, telefonicznie lub zapisać się osobiście.
 • Konferencję inaugurującą projekt;
 • Działania informacyjno-promocyjne;
Projekt zakłada rozszerzenie oferty Centrum Nauki o warsztaty: ceramiki glinianej, obróbki kamienia i minerałów – wyrób biżuterii dawnej, zielarstwa. W ramach projektu powstanie  pracownia, umożliwiającej prowadzenie warsztatów.
Konferencja zaplanowana w projekcie posłuży promocji regionu, a także umożliwi przekazanie wiedzy o możliwości wykorzystania zasobów regionu (glina, kamień, zioła) w celach gospodarczych.
Cel główny projektu
Upowszechnienie wiedzy na temat potencjału unikalnych walorów kulturowo- przyrodniczych Regionu Gór Świętokrzyskich i możliwości jego wykorzystania w celach społeczno- gospodarczych.
Cel szczegółowe:
 1. Przekazanie społeczeństwu wiedzy nt. zasobów kulturowo-przyrodniczych Regionu.
 2. Pielęgnowanie elementów świętokrzyskiego rękodzieła artystycznego oraz rzemiosła jako kontynuacja wartości, które są świadectwem lokalnej tożsamości.
 3. Zdobycie umiejętności praktycznych z dziedziny rękodzieła i zielarstwa przez osoby biorące udział w warsztatach.
 4. Rozszerzenie oferty turystycznej Regionu.
 5. Podniesienie świadomości na temat możliwości wykorzystania dóbr Regionu w kontekście rozwoju gospodarki.
Osiągniecie powyższych celów przyczyni się do osiągnięcia celu programu, w szczególności uwzględnionego w celu naboru:upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo -przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.
HARMONOGRAM REALIZACJI
Realizacja projektu rozpoczęła się 28 kwietnia 2016 roku, a zakończy się 30 września 2016 r.
Poszczególne działania wdrażane będą w następujących terminach:
 • Działanie 1. Warsztaty „Nie święci garnki lepią” 2016  do wrzesień 2016
 • Działanie 2. Warsztaty „”Wiedźma uczy zielarstwa” 2016  do wrzesień 2016
 • Działanie 3. Warsztaty „Przyozdobieni dzięki tradycji” ” 2016  do wrzesień 2016
 • Działanie 4. Konferencja inaugurująca projekt maj 2016
 • Działanie 5. Działania informacyjno-promocyjne 2016  do wrzesień 2016
WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO
Wartość całkowita projektu to 12196,96 CHF, a otrzymane dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wynosi 10 367,41 CHF. Pozostałe środki to wkład własny Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.
KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:
Zasadność przeprowadzenia powyższego projektu wpisuje się w założenia statutu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT). Jednostka ma za zadanie m.in. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, wykorzystanie turystyczne oraz wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo będących we władaniu Centrum. Działania zaplanowane w projekcie pozwolą na realizacje celu naboru: Upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo – przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich i jego celów szczegółowych.

Zapraszamy na strony: