Krzemień pasiasty – klejnot Gór Świętokrzyskich

Krzemień pasiasty to występująca jedynie w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, w Krzemionkach Opatowskich, ozdobna odmiana krzemienia odznaczająca się koncentrycznym, mniej lub bardziej regularnym ułożeniem ciemnych i jasnych smug lub warstewek, które często tworzą bardzo atrakcyjny wzór. Popularnie nazywany jest on także polskim diamentem – oto właśnie krzemień pasiasty, osobliwość regionu świętokrzyskiego.

Nigdzie na świecie nie znajdzie się tego cennego klejnotu, bo w takiej roli obecnie odnaleźć go można. Twardy krzemienny kamień przed wiekami służył jako doskonałe narzędzie – wykonywano z niego siekiery, noże czy groty strzał. Today, mimo, że ciężki w obróbce, uznawany jest jako kamień jubilerski przez wielu rzemieślników branży złotniczej czy zdobniczej, a stosowanie krzemienia w biżuterii zapoczątkował w 1972 roku sandomierski złotnik Cezary Łutowicz.

Ten wyjątkowy klejnot określany też mianem “stali neolitu” tworzył się w późnej jurze, w okresie od 159,4 mln do 154,1 mln lat temu. To okres gdy na Ziemi królowały dinozaury. Dziś to miejsce, gdzie uformował się krzemień pasiasty, znaleźć można w północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Biegną tu dwie ławice krzemienia. Położone są na różnych wysokościach, z których neolityczni górnicy wydobywali krzemień i dystrybuowali go w formie gotowych narzędzi na teren całej niemal Europy Środkowej. Krzemień występuje to w różnych formach – od niewielkich przypominających rozmiarami jajo gołębia, bo duże wielkości bochna chleba czy nawet większe.

Źródło: swietokrzyskie.org.pl – serwis dla turystów

http://swietokrzyskie.org.pl/legendy-i-zwyczaje/ciekawostki/1565-krzemien-pasiasty-klejnot-gor-swietokrzyskich