“Linoryty”

Lithography is a graphic technique belonging to relief printing techniques. Rysunek żłobimy w przygotowanym kawałku linoleum. Do opracowania matrycy używamy dłut z różnymi końcówkami. Każde wypukłości tworzą czarny wzór. Uczestnicy warsztatów przygotują matryce z gotowym wzorem, a następnie odbiją go za pomocą farby drukarskiej na kartce. Z jednej matrycy możemy zrobić wiele odbitek w różnych kolorach.