Klasa 7 S.P., Middle School

March – Czerwiec

„POZNAJEMY CHEMICZNE ZWIĄZKI, W KTÓRYCH WĘGIEL WYCIĄGA SWE RĄCZKI”

Zwykle kojarzą nam się ze skomplikowaną chemią organiczną i często zapominamy, że są związkami występującymi w substancjach stosowanych na co dzień, takich jak ocet, czyli wodny roztwór kwasu octowego. Kwasy karboksylowe znane są od dawna. Mogą być otrzymywane z produktów naturalnych oraz syntetycznie. Podczas warsztatów, uczniowie zbadają właściwości kwasów karboksylowych i przeprowadzą ich reakcje charakterystyczne. Dzięki reakcji kwasu oleinowego z nadmanganianem potasu wykryją obecność podwójnego wiązania w nienasyconych kwasach karboksylowych. Będą mogli również sprawdzić, czy w tabletkach polopiryny obecny jest kwas salicylowy wykonując proste doświadczenie chemiczne.

Wakacje

„UKRYTA W HERBACIE, USPOKOI CIĘ BRACIE”

Herbatą nazywamy zwykle napój, przyrządzany z liści i pąków roślin. Napar herbaciany w swoim składzie zawiera substancje o szerokim spektrum działania. Na zajęciach uczniowie, poznają taninę – związek, dzięki któremu napar zyskuje właściwości uspokajające. Podczas warsztatów uczestnicy przeprowadzą szereg reakcji charakterystycznych, na podstawie, who will get to know the answer to the questions,,pl,how it differs from theine,,pl: co to jest tanina?, czy występuje tylko w herbacie?, czym różni się od teiny?, jakie ma zastosowanie i właściwości?

Wrzesień – January

„JAK SOBIE POŚWIECISZ, TAK BĘDZIESZ WIDZIAŁ – CZYLI JAKIE SUBSTANCJE PRZEWODZĄ PRĄD”

Jak sprawdzić czy dana substancja przewodzi prąd elektryczny? Czy możliwe jest by cytryna wykazywała taką zdolność? Aby to zbadać, nie musimy posiadać specjalistycznego sprzętu. Podczas zajęć młodzież, korzystając z prostych metod laboratoryjnych, zbada, która z substancji wykorzystywanych przez nas na co dzień jest elektrolitem. Pomocne w tym będą wskaźniki chemiczne, czyli substancje reagujące na odczyn badanej substancji zmianą barwy.