High school, Dorośli

March – Czerwiec

„KIEDY TLEN CHCE STAĆ SIĘ TLENKIEM…”

Co się stanie gdy atom tlenu połączy się z inną cząsteczką…? Po udziale w zajęciach odpowiedź stanie się prosta – powstaną tlenki stanowiące podstawową grupę związków nieorganicznych. Tytułowe tlenki są dwuskładnikowymi związkami tlenu z innymi pierwiastkami. Uczestnicy warsztatów, wykonując szereg doświadczeń chemicznych odpowiedzą na pytanie, czy wszystkie tlenki metali i niemetali są dobrze rozpuszczalne w wodzie?, Kwasowy, zasadowy a może obojętny – jaki charakter chemiczny posiadają wybrane tlenki?. Gimnazjaliści dowiedzą się również, czy wszystkie tlenki posiadają właściwości amfoteryczne? Gwarantujemy maksymalnie chemiczne zajęcia nawet dla najbardziej dociekliwych chemików.

Wakacje

„WĘGIEL I WODA W CUKRZE SIĘ CHOWA”

Łatwo go poznacie, najpierw był rośliną, teraz jest w herbacie…. cukier – bo o nim mowa, jest to związek chemiczny, z którym mamy do czynienia na co dzień. Czy wszystkie cukry są tak samo zbudowane, a tym samym posiadają podobne właściwości? Odpowiedzi na te i inne pytania, uczestnicy zajęć uzyskają wykonując szereg doświadczeń chemicznych m.in. determine the elemental composition of carbohydrates,pl, sprawdzą czy wykazują właściwości redukujące, oraz w jaki sposób w produktach spożywczych wykryć obecność cukrów.

Wrzesień – January

„JESZCZE PO KROPELCE… – MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE”

Analiza miareczkowa stanowi jedną z najważniejszych metod analizy ilościowej. Metody alkacymetryczne pozwalają wizualnie określić punkt końcowy miareczkowania na podstawie zmiany barwy wskaźnika. Z tego względu licealiści, w ramach warsztatów zapoznają się z rodzajami stosowanych wskaźników, sposobach ich doboru oraz z pojęciem krzywej miareczkowania. Dowiedzą się również, jakie są najczęstsze rodzaje błędów popełnianych podczas wykonywania analiz. In addition to theoretical knowledge, licealiści będą mogli samodzielnie oznaczyć stężenie kwasu i zasady poprzez ich miareczkowanie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego.