Ekomłodzież-warsztaty edukacyjne

Regional Center for Science and Technology is organizing a workshop aimed directly at young people aged upper secondary,,pl,indirectly to the technicians,,pl,vocational schools and educational units from the area of ​​the Świętokrzyskie Province,,pl,"Ekomłodzież - educational workshops",,pl,co-financed by the Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Kielce,,pl,The workshops take place in the halls of science tailor Center for Science and the open RCNT,,pl (16 – 18 years), pośrednio do techników, zasadniczych szkół zawodowych i jednostek edukacyjnych z terenu Województwa Świętokrzyskiego, within the framework of the project entitled. „Ekomłodzież – warsztaty edukacyjne”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne, które w sposób kompleksowy przekazują zakres tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy spotkań mogą przeprowadzać podstawowe eksperymenty naukowe, poznawać gatunki lokalnej flory i fauny, analizować poszczególne elementy środowiska naturalnego. Classes are taught by professional staff of teachers prepared to work with children and youth, using modern methods and techniques of teaching. Warsztaty odbywają się w odpowiednio dostosowanych salach przyrodniczych Centrum Nauki i na terenach zielonych RCNT. Scenariusze warsztatów uwzględniają wiek uczestników oraz ich zdolności manualne.

The project involves the activities of an ecological nature, conducted a series of three of the following topics:

"The world has the same smoky bad side",,pl,"Take care of your climate",,pl,"Save the nature,,pl,collect waste paper,,pl,or a second life garbage ",,pl,"Botany in the area",,pl,"GROUND is Health",,pl,Participants have the opportunity to visit a free exhibition located in the Science Center,,pl,or to provide the original headquarters at RCNT,,pl,Ekomłodzież-educational workshops,,pl

„ Zadbaj o swój klimat”

„Oszczędzaj naturę, zbieraj makulaturę, czyli drugie życie śmieci”

„Botanika w terenie”

„GRUNT to zdrowie”

„Jak dwie krople wody”

Basic information:

  • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 30 people.
  • Jeden warsztat trwa ok. 60 minutes.
  • Each project participant takes part in a block consisting of three subjects course, implemented within one day.
  • Tematyka warsztatów jest dostosowana do danej pory roku, dostępnych zasobów naturalnych i warunków atmosferycznych.
  • Estimated duration of the course, including the breaks between workshops and visiting the exhibition, to ok. 4 godziny.
  • One workshop group must remain under the care of a minimum of two tutors,pl.

W ramach udziału w projekcie, uczestnicy mają możliwość bezpłatnego zwiedzania wystawy znajdującej się w Centrum Nauki.

Zapisy na warsztaty trwają przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania miejsc.

Zapisać grupę uczestników może tylko przedstawiciel przedszkola lub szkoły za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach: www.rcnt.pl or www.cndavinci.pl, którego skan należy przesłać na adres e-mailowy: klaudia.bartkiewicz@rcnt.pl lub oryginał dostarczyć do siedziby RCNT pod adresem: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny .

Guardian making a reservation is required to provide, on a visit to the presence of children participating in the workshop, with the stamp and signature of institutions.

Application form,pl

Regulamin