O NAS

O NAS

Centrum Nauki Leonardo da Vinci jest oddziałem Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego. To niezwykły punkt na mapie regionu świętokrzyskiego, przeznaczony do aktywnego i inspirującego wypoczynku.
To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, grup szkolnych, aktywnych seniorów…dla wszystkich!
Główną ideą działania Centrum jest wzbudzenie zainteresowania wśród zwiedzających naukami przyrodniczymi, poprzez aktywne i wzmacniające postawę kreatywną działania edukacyjne, okraszone wyśmienitą zabawą.

Dlaczego Centrum Nauki Leonardo da Vinci? Co nas wyróżnia?

To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie cała ekspozycja oraz działania edukacyjne, skupiają się na zdrowym i dobrze funkcjonującym organizmie ludzkim oraz jego otoczeniu. Wyróżnia nas lokalizacja oraz infrastruktura, dająca nieograniczone możliwości poznawczo – turystyczne.

Wizja i cele Centrum Nauki Leonardo da Vinci…

Centrum Nauki promuje nowoczesną komunikację naukową, wzbudza ciekawość i zachęca do samodzielnego myślenia. Innowacyjne metody popularyzacji nauki prowadzą do aktywnego kontaktu ze zjawiskami naukowymi, a także umożliwiają uczestnikowi eksperymentów wcielić się w rolę badacza. Inspirujemy do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.
Co mamy do zaoferowania?
Dwie wystawy o charakterze multimedialno – mechatronicznym:
– „Człowiek – niezwykła maszyna”, podejmująca zagadnienia związane z budową i funkcjami życiowymi człowieka.
– „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, dotycząca zagadnień ekologiczno – przyrodniczych.
– Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży – prowadzone w pełni wyposażonych laboratoriach przez wykwalifikowaną kadrę edukatorów.
– Pokazy naukowe – prowadzone na przystosowanej do większej publiczności auli.
– Ekspozycja zewnętrzna – tereny zielone otaczające budynek Centrum, w postaci zjawiskowego ogrodu, w który wkomponowaliśmy wiele eksponatów naukowych.

Ile czasu zajmuje zwiedzanie całego obiektu?

Zwiedzanie całej wystawy zajmuje około 2 godzin.

Ile czasu trwają warsztaty?

Zajęcia laboratoryjne trwają około 45 minut.

Całość to prawie 3 godziny naukowych atrakcji!!!

Serdecznie zapraszamy!!!
Centrum Nauki Leonardo da Vinci jest oddziałem Regionalnego Centrum Naukowo -Technologicznego. To niezwykły punkt na mapie regionu świętokrzyskiego, przeznaczony do aktywnego i inspirującego wypoczynku.
To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, grup szkolnych, aktywnych seniorów…dla wszystkich!
Główną ideą działania Centrum jest wzbudzenie zainteresowania wśród zwiedzających naukami przyrodniczymi, poprzez aktywne i wzmacniające postawę kreatywną działania edukacyjne, okraszone wyśmienitą zabawą.

Dlaczego Centrum Nauki Leonardo da Vinci? Co nas wyróżnia?

To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie cała ekspozycja oraz działania edukacyjne, skupiają się na zdrowym i dobrze funkcjonującym organizmie ludzkim oraz jego otoczeniu. Wyróżnia nas lokalizacja oraz infrastruktura, dająca nieograniczone możliwości poznawczo – turystyczne.

Wizja i cele Centrum Nauki Leonardo da Vinci…

Centrum Nauki promuje nowoczesną komunikację naukową, wzbudza ciekawość i zachęca do samodzielnego myślenia. Innowacyjne metody popularyzacji nauki prowadzą do aktywnego kontaktu ze zjawiskami naukowymi, a także umożliwiają uczestnikowi eksperymentów wcielić się w rolę badacza. Inspirujemy do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Co mamy do zaoferowania?
Dwie wystawy o charakterze multimedialno – mechatronicznym:
– „Człowiek – niezwykła maszyna”, podejmująca zagadnienia związane z budową i funkcjami życiowymi człowieka.
– „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, dotycząca zagadnień ekologiczno – przyrodniczych.
– Warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży – prowadzone w pełni wyposażonych laboratoriach przez wykwalifikowaną kadrę edukatorów.
– Pokazy naukowe – prowadzone na przystosowanej do większej publiczności auli.
– Ekspozycja zewnętrzna – tereny zielone otaczające budynek Centrum, w postaci zjawiskowego ogrodu, w który wkomponowaliśmy wiele eksponatów naukowych.
Ile czasu zajmuje zwiedzanie całego obiektu?

Zwiedzanie całej wystawy zajmuje około 2 godzin.

Ile czasu trwają warsztaty?

Zajęcia laboratoryjne trwają około 45 minut.

Całość to prawie 3 godziny naukowych atrakcji!!!

Serdecznie zapraszamy!!!

PROJEKT

Centrum Nauki Leonardo da Vinci powstało w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa II, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora „badania i rozwój”.
Wartość całkowita projektu:

18 388 984, 22 zł

Dofinansowanie EFRR:

15 630 636, 59 zł

Wkład własny:

2 758 347, 63 zł

PROJEKT

Centrum Nauki Leonardo da Vinci powstało w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa II, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora „badania i rozwój”.
Wartość całkowita projektu:
18 388 984, 22 zł
Dofinansowanie EFRR:
15 630 636, 59 zł
Wkład własny:
2 758 347, 63 zł
unia3