EDUKACYJNE OFERTY WYJAZDOWE

EDUKACYJNE OFERTY WYJAZDOWE

Centrum Nauki Leonardo da Vinci świadczy usługi wyjazdowe w zakresie zajęć warsztatowych dla szkół podstawowych oraz średnich (tematyka warsztatów dostosowana jest do potrzeb podstawy programowej danego etapu edukacyjnego) oraz spektakularnych pokazów naukowych.

Warsztaty naukowe w szkole – zajęcia praktyczne z zakresu nauk przyrodniczych prowadzonych przez edukatora Centrum, na których uczniowie mają możliwość samodzielnie zaplanować oraz wykonać doświadczenia przy użyciu podstawowego wyposażenia laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych, przygotowanych wcześniej przez wykwalifikowanych pracowników Centrum Nauki.

Pokazy naukowe z szeregiem ciekawych i wybuchowych eksperymentów m.in.: zjawiska towarzyszące użyciu ciekłego azotu (zamrażanie owoców, kwiatów, reakcja ciekłego azotu na gorącą wodę itp.), chemiczna lokomotywa, ukryte pismo, samozapłon, chemiczny kameleon oraz najpiękniejsze – chemiczne ogrody…

Pytania ofertowe prosimy kierować na adres: sekretariat@rcnt.pl

Centrum Nauki Leonardo da Vinci świadczy usługi wyjazdowe w zakresie zajęć warsztatowych dla szkół podstawowych oraz średnich (tematyka warsztatów dostosowana jest do potrzeb podstawy programowej danego etapu edukacyjnego) oraz spektakularnych pokazów naukowych
Warsztaty naukowe w szkole – zajęcia praktyczne z zakresu nauk przyrodniczych prowadzonych przez edukatora Centrum, na których uczniowie mają możliwość samodzielnie zaplanować oraz wykonać doświadczenia przy użyciu podstawowego wyposażenia laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych, przygotowanych wcześniej przez wykwalifikowanych pracowników Centrum Nauki.
Pokazy naukowe z szeregiem ciekawych i wybuchowych eksperymentów m.in.: zjawiska towarzyszące użyciu ciekłego azotu (zamrażanie owoców, kwiatów, reakcja ciekłego azotu na gorącą wodę itp.), chemiczna lokomotywa, ukryte pismo, samozapłon, chemiczny kameleon oraz najpiękniejsze – chemiczne ogrody…

Pytania ofertowe prosimy kierować na adres: sekretariat@rcnt.pl
unia3