FORMULARZ REZERWACYJNY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

FORMULARZ REZERWACYJNY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

  Imię i nazwisko Opiekuna (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Dane kontrahenta (wymagane)

  Ilość osób (wymagane)

  Ilość opiekunów (wymagane)

  Wiek (wymagane)

  Zwiedzanie Centrum Nauki (wymagane)

  TAKNIE

  Udział w warsztatach (wymagane)

  TAKNIE

  Zwiedzanie Nowoczesnego Laboratorium (wymagane)

  TAKNIE

  Zwiedzanie Dworu Starostów Chęcińskich (wymagane)

  TAKNIE

  Propozycja terminu (data, godzina) (wymagane)

  Forma płatności: (wymagane) Gotówka

  TAKNIE

  Przelew

  TAKNIE

  Karta płatnicza

  TAKNIE

  Uwagi

  unia3