INFORMACJE DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH

INFORMACJE DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, wymaga wcześniejszej rezerwacji pod numerem tel.: 609290121.

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci wymaga wcześniejszej rezerwacji pod numerem tel.: 609290121.
unia3