Date January 12, 2018

Ekomałolaty – warsztaty edukacyjne

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne organizuje warsztaty skierowane bezpośrednio do młodzieży w wieku gimnazjalnym (14-16 lat), pośrednio do gimnazjów i jednostek edukacyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu pn.„Ekomałolaty – warsztaty edukacyjne”, dofinansowanego ze środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Kwota dofinansowania: 28 000,00 zł
W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne, które w sposób kompleksowy przekazują zakres tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy spotkań mogą przeprowadzać podstawowe eksperymenty naukowe, poznawać gatunki lokalnej flory i fauny, analizować poszczególne elementy środowiska naturalnego. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą, przy użyciu nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Warsztaty odbywają się w odpowiednio dostosowanych salach przyrodniczych Centrum Nauki i na terenach zielonych RCNT. Scenariusze warsztatów uwzględniają wiek uczestników oraz ich zdolności manualne.
Projekt zakłada zajęcia o charakterze ekologiczno-przyrodniczym, przeprowadzonych w cyklu trzech z niżej wymienionych tematów:
Weź głęboki oddech”
Czas nas uczy pogody”
Recyklinguj, utylizuj, biodegraduj!”
Szlakiem lipowej alei”
Odkryj tajemniczy świat gleby”
Woda źródłem życia”
Podstawowe informacje:
 • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
 • Jeden warsztat trwa ok. 60 minut.
 • Każdy uczestnik projektu bierze udział w bloku składającym się z trzech tematów zajęć, realizowanych w ciągu jednego dnia.
 • Tematyka warsztatów jest dostosowana do danej pory roku, dostępnych zasobów naturalnych i warunków atmosferycznych.
 • Szacunkowy czas trwania zajęć, z uwzględnieniem przerw między warsztatami i zwiedzaniem wystawy, to ok. 4 godziny.
 • Jedna grupa warsztatowa musi pozostawać pod opieką minimum dwóch opiekunów.
W ramach udziału w projekcie, uczestnicy mają możliwość bezpłatnego zwiedzania wystawy znajdującej się w Centrum Nauki.
Zapisy na warsztaty trwają przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania miejsc.
Zapisać grupę uczestników może tylko przedstawiciel przedszkola lub szkoły za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach: www.rcnt.pl lub www.cndavinci.pl, którego skan należy przesłać na adres e-mailowy:karolina.kasanowicz@rcnt.pl lub oryginał dostarczyć do siedziby RCNT pod adresem: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
Opiekun dokonujący rezerwacji jest zobowiązany dostarczyć w dniu wizyty listę obecności dzieci biorących udział w warsztatach, wraz z pieczątką instytucji oraz własnoręcznym podpisem.

Ekomałolaty – warsztaty edukacyjne

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne organizuje warsztaty skierowane bezpośrednio do młodzieży w wieku gimnazjalnym (14-16 lat), pośrednio do gimnazjów i jednostek edukacyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu pn.„Ekomałolaty – warsztaty edukacyjne”, dofinansowanego ze środkówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Kwota dofinansowania: 28 000,00 zł
W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne, które w sposób kompleksowy przekazują zakres tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy spotkań mogą przeprowadzać podstawowe eksperymenty naukowe, poznawać gatunki lokalnej flory i fauny, analizować poszczególne elementy środowiska naturalnego. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogów przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą, przy użyciu nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Warsztaty odbywają się w odpowiednio dostosowanych salach przyrodniczych Centrum Nauki i na terenach zielonych RCNT. Scenariusze warsztatów uwzględniają wiek uczestników oraz ich zdolności manualne.
Projekt zakłada zajęcia o charakterze ekologiczno-przyrodniczym, przeprowadzonych w cyklu trzech z niżej wymienionych tematów:
Weź głęboki oddech”
Czas nas uczy pogody”
Recyklinguj, utylizuj, biodegraduj!”
Szlakiem lipowej alei”
Odkryj tajemniczy świat gleby”
Woda źródłem życia”
Podstawowe informacje:
 • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
 • Jeden warsztat trwa ok. 60 minut.
 • Każdy uczestnik projektu bierze udział w bloku składającym się z trzech tematów zajęć, realizowanych w ciągu jednego dnia.
 • Tematyka warsztatów jest dostosowana do danej pory roku, dostępnych zasobów naturalnych i warunków atmosferycznych.
 • Szacunkowy czas trwania zajęć, z uwzględnieniem przerw między warsztatami i zwiedzaniem wystawy, to ok. 4 godziny.
 • Jedna grupa warsztatowa musi pozostawać pod opieką minimum dwóch opiekunów.
W ramach udziału w projekcie, uczestnicy mają możliwość bezpłatnego zwiedzania wystawy znajdującej się w Centrum Nauki.
Zapisy na warsztaty trwają przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania miejsc.
Zapisać grupę uczestników może tylko przedstawiciel przedszkola lub szkoły za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach: www.rcnt.pl lub www.cndavinci.pl, którego skan należy przesłać na adres e-mailowy:karolina.kasanowicz@rcnt.pl lub oryginał dostarczyć do siedziby RCNT pod adresem: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
Opiekun dokonujący rezerwacji jest zobowiązany dostarczyć w dniu wizyty listę obecności dzieci biorących udział w warsztatach, wraz z pieczątką instytucji oraz własnoręcznym podpisem.
logo woj_ fundusz