Date February 12, 2019
na stronę w aktualności

Każdy może zostać naukowcem 2

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu w terminie marzec 2019 – czerwiec 2020 realizują projekt pn. „Każdy może zostać naukowcem 2”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T005/18
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 340 487,26 zł i obejmuje:
1) dofinansowanie w kwocie 319 367,26 zł z następujących źródeł:
a) ze środków europejskich w kwocie 286 962,66 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowanych Projektu
b) ze środków dotacji celowej w kwocie 32 404,60 zł
2) wkład własny w kwocie 21 120,00 zł z następujących źródeł:
a) ze środków publicznych w kwocie 21 120,00 zł.

W ramach projektu dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych z woj. świętokrzyskiego, zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia matematyczno – przyrodnicze w formie warsztatów. Wychowankowie będą uczestniczyć w eksperymentach pod okiem wykładowców UJK oraz pracowników Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Zajęcia odbywać się będą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin oraz w Stacji Badawczej UJK na Świętym Krzyżu. Tematyka zajęć obejmować będzie: gleboznawstwo, meteorologię, optykę oraz dotyczyć roli odżywiania w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
Ponadto, w ramach projektu wychowankowie poznają techniki efektywnego uczenia się, które pomogą im opanowywać wiedzę szkolną oraz dowiedzą się, jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, co pozwoli im na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy.
Uczestnicy projektu będą mieli zapewniony transport z Ośrodka do miejsca realizacji zajęć i po zajęciach do Ośrodka, materiały dydaktyczne, przekąskę lub obiad (w zależności od długości zajęć), ubezpieczenie od NNW. Ponadto, Opiekun grupy z Państwa Ośrodka otrzyma gratyfikację pieniężną.
Do projektu przyjmowane, będą grupy 12 – osobowe. W projekcie mogą wziąć udział Kobiety, Mężczyźni oraz osoby z niepełnosprawnością (sale, w których prowadzone będą zajęcia są dostosowane do osób z niepełnosprawnością).
Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 41 343 40 50 wew. 318 (Pani Aneta Sławek lub Pan Adam Miszczuk) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: aneta.slawek@rcnt.pl lub adam.miszczuk@rcnt.pl
SKM_C25819031210420