Date January 14, 2018

Warsztaty edukacyjne Ekodzieciaki – edukacja od najmłodszych lat.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne organizuje warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach projektu pn. „Warsztaty edukacyjne Ekodzieciaki –edukacja od najmłodszych lat ”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Kwota dofinansowania 47.300,00 zł
W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne, które w sposób kompleksowy przekazują zakres tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy spotkań mogą przeprowadzać podstawowe eksperymenty naukowe, poznawać gatunki lokalnej flory i fauny, analizować poszczególne elementy środowiska naturalnego. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogów przygotowanych do pracy z dziećmi, przy użyciu nowoczesnych technik pedagogicznych. Warsztaty są prowadzone w odpowiednio dostosowanych salach przyrodniczych Centrum Nauki i na terenach zielonych RCNT. Scenariusze warsztatów uwzględniają wiek uczestników oraz ich zdolności manualne.
Projekt zakłada zajęcia dla dwóch grup wiekowych:
 • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy I-III – szkoły podstawowej) biorą udział w trzech z niżej wymienionych tematów:
„Po co komu powietrze?”
„Woda siły doda”
„Szanuj zieleń”
„Bądź mądry jak sowa”
„Miliony są wśród nas”
„Poznaj siebie”
 • Dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VI szkoły podstawowej) biorą udział w cyklu trzech z niżej wymienionych tematów warsztatów:
„Recykling – to się opłaca”
„Z natury wzięte”
„Nie możesz go zobaczyć, nie możesz bez niego żyć”
„Ciepło-cieplej – dlaczego klimat się zmienia?”
„Woda – ciecz o niezwykłych właściwościach”
„Gleba – żywiciel przyrody”
 • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
 • Jeden warsztat trwa ok. 60 minut.
 • Każdy uczestnik projektu bierze udział w bloku składającym się z trzech tematów zajęć realizowanych w ciągu jednego dnia.
 • Tematyka warsztatów jest dostosowana do danej pory roku, dostępnych zasobów naturalnych i warunków atmosferycznych.
 • Szacunkowy czas trwania zajęć z uwzględnieniem przerw między warsztatami i zwiedzaniem wystaw to ok. 4 godziny.
 • Jedna grupa warsztatowa musi pozostawać pod opieką minimum dwóch opiekunów.
W trakcie warsztatów grupy mają zapewniony poczęstunek w postaci napojów i zdrowych przekąsek.
W ramach udziału w projekcie, uczestnicy mają możliwość bezpłatnego zwiedzania wystaw Centrum Nauki.
Zapisy na warsztaty trwają przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania miejsc.
Zapisać grupę uczestników może tylko przedstawiciel przedszkola lub szkoły za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach: http://www.rcnt.pl  lub http://cndavinci.pl/, którego skan należy przesłać na adres e-mailowy: karolina.kasanowicz@rcnt.pllub oryginał dostarczyć do siedziby RCNT pod adresem: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
Opiekun dokonujący rezerwacji jest zobowiązany dostarczyć w dniu wizyty, listę obecności dzieci biorących udział w warsztatach wraz z pieczątką instytucji oraz własnoręcznym podpisem.

Warsztaty edukacyjne Ekodzieciaki – edukacja od najmłodszych lat.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne organizuje warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach projektu pn. „Warsztaty edukacyjne Ekodzieciaki –edukacja od najmłodszych lat ”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Kwota dofinansowania 47.300,00 zł
W ramach projektu prowadzone są bezpłatne warsztaty edukacyjne, które w sposób kompleksowy przekazują zakres tematyki przyrodniczo-ekologicznej. Uczestnicy spotkań mogą przeprowadzać podstawowe eksperymenty naukowe, poznawać gatunki lokalnej flory i fauny, analizować poszczególne elementy środowiska naturalnego. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną kadrę pedagogów przygotowanych do pracy z dziećmi, przy użyciu nowoczesnych technik pedagogicznych. Warsztaty są prowadzone w odpowiednio dostosowanych salach przyrodniczych Centrum Nauki i na terenach zielonych RCNT. Scenariusze warsztatów uwzględniają wiek uczestników oraz ich zdolności manualne.
Projekt zakłada zajęcia dla dwóch grup wiekowych:
 • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy I-III – szkoły podstawowej) biorą udział w trzech z niżej wymienionych tematów:
„Po co komu powietrze?”
„Woda siły doda”
„Szanuj zieleń”
„Bądź mądry jak sowa”
„Miliony są wśród nas”
„Poznaj siebie”
 • Dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VI szkoły podstawowej) biorą udział w cyklu trzech z niżej wymienionych tematów warsztatów:
„Recykling – to się opłaca”
„Z natury wzięte”
„Nie możesz go zobaczyć, nie możesz bez niego żyć”
„Ciepło-cieplej – dlaczego klimat się zmienia?”
„Woda – ciecz o niezwykłych właściwościach”
„Gleba – żywiciel przyrody”
 • W zajęciach jednorazowo może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
 • Jeden warsztat trwa ok. 60 minut.
 • Każdy uczestnik projektu bierze udział w bloku składającym się z trzech tematów zajęć realizowanych w ciągu jednego dnia.
 • Tematyka warsztatów jest dostosowana do danej pory roku, dostępnych zasobów naturalnych i warunków atmosferycznych.
 • Szacunkowy czas trwania zajęć z uwzględnieniem przerw między warsztatami i zwiedzaniem wystaw to ok. 4 godziny.
 • Jedna grupa warsztatowa musi pozostawać pod opieką minimum dwóch opiekunów.
W trakcie warsztatów grupy mają zapewniony poczęstunek w postaci napojów i zdrowych przekąsek.
W ramach udziału w projekcie, uczestnicy mają możliwość bezpłatnego zwiedzania wystaw Centrum Nauki.
Zapisy na warsztaty trwają przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania miejsc.
Zapisać grupę uczestników może tylko przedstawiciel przedszkola lub szkoły za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach: http://www.rcnt.pl lub http://cndavinci.pl/, którego skan należy przesłać na adres e-mailowy: karolina.kasanowicz@rcnt.pllub oryginał dostarczyć do siedziby RCNT pod adresem: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
Opiekun dokonujący rezerwacji jest zobowiązany dostarczyć w dniu wizyty, listę obecności dzieci biorących udział w warsztatach wraz z pieczątką instytucji oraz własnoręcznym podpisem.
logo woj_ fundusz