CENNIK

CENNIK

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
25 zł

Ulgowy
18 zł

Bilet przysługuje:

• dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej

• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja studencka, doktorancka

• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek

Grupowy
16 zł

przysługuje:

• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek

• osobom z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej

Bilet rodzinny
16 zł/os.

Bilet przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci

Bilet „złotówka”
1 zł

Bilet “złotówka” przysługuje:

• „Zawodowym Rodzinom Zastępczym” po okazaniu ważnej karty uprawniającej do zniżki

• może zostać udzielony za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, na wyraźny wniosek instytucji działających na znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej takich jak domy dziecka, hospicja, ośrodki terapii uzależnień czy inne podmioty prowadzące działalność na rzecz osób najuboższych lub chorych. Pisemną prośbę o zniżkę należy wysłać na adres Podzamcze 45, 26-060 Chęciny lub drogą elektroniczna na adres sekretariat@rcnt.pl

Bilet bezpłatny

Bilet bezpłatny przysługuje:

• dzieciom do 3 roku życia

• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób

Bilet na warsztaty
15 zł

Uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach

Bilet na pokazy
12 zł

Bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.

Karta Dużej Rodziny

Uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 13 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 12 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.

Bilet “grosz”
1 grosz

Bilet „grosz” może zostać udzielony w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, z uwagi na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
25 zł

Ulgowy
18 zł

Bilet przysługuje:

• dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej

• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja studencka, doktorancka

• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek

Grupowy
16 zł

przysługuje:

• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek

• osobom z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej

Bilet rodzinny
16 zł/os.

Bilet przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci

Bilet „złotówka”
1 zł

Bilet “złotówka” przysługuje:

• „Zawodowym Rodzinom Zastępczym” po okazaniu ważnej karty uprawniającej do zniżki

• może zostać udzielony za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, na wyraźny wniosek instytucji działających na znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej takich jak domy dziecka, hospicja, ośrodki terapii uzależnień czy inne podmioty prowadzące działalność na rzecz osób najuboższych lub chorych. Pisemną prośbę o zniżkę należy wysłać na adres Podzamcze 45, 26-060 Chęciny lub drogą elektroniczna na adres sekretariat@rcnt.pl

Bilet bezpłatny

Bilet bezpłatny przysługuje:

• dzieciom do 3 roku życia

• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób

Bilet na warsztaty
15 zł

Uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach

Bilet na pokazy
12 zł

Bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.

Karta Dużej Rodziny

Uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 13 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 12 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.

Bilet “grosz”
1 grosz

Bilet „grosz” może zostać udzielony w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, z uwagi na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.

unia3