CENNIK

CENNIK

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
30 zł

Ulgowy
25 zł

Bilet przysługuje:

• dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej

• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja studencka, doktorancka

• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek

Grupowy
23 zł

przysługuje:

• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek

• osobom z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej

Bilet rodzinny
24 zł/os.

Bilet przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci

Bilet na warsztaty
25 zł

Uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach

Bilet na pokazy
25 zł

Bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.

Bilet wstępu
– z
wiedzanie Nowoczesnego Laboratorium
z warsztatami –  35 zł

Zakup biletów w kasie Centrum Nauki od wtorku do niedzieli w godz. 8.00-15.00 po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji. Zwiedzanie odbywa się we wtorki i czwartki.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Bilet wstępu
– zwiedzanie Dworu
Starostów Chęcińskich  – 15 zł

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji. Zwiedzanie w godzinach otwarcia Centrum Nauki tj. wt.-nd. 8.00-16.00.
Zapraszamy do kontaktu: e-mail: sekretariat@rcnt.pl, tel. (41) 343-40-50, rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

 

Karta Dużej Rodziny 23 zł/os.

Uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 23 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 25 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.

Bilet bezpłatny

Bilet bezpłatny przysługuje:

• dzieciom do 3 roku życia

• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
30 zł

Ulgowy
25 zł

Bilet przysługuje:

• dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej

• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja studencka, doktorancka

• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek

Grupowy
23 zł

przysługuje:

• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek

• osobom z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej

Bilet rodzinny
24 zł/os.

Bilet przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci

Bilet na warsztaty
25 zł

Uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach

Bilet na pokazy
25 zł

Bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.

Bilet wstępu
– zwiedzanie Nowoczesnego Laboratorium
z warsztatami –  35 zł

Zakup biletów w kasie Centrum Nauki od wtorku do niedzieli w godz. 8.00-15.00 po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji. Zwiedzanie odbywa się we wtorki i czwartki.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Bilet wstępu
– zwiedzanie Dworu
Starostów Chęcińskich  – 15 zł

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji. Zwiedzanie w godzinach otwarcia Centrum Nauki tj. wt.-nd. 8.00-16.00.
Zapraszamy do kontaktu: e-mail: sekretariat@rcnt.pl, tel. (41) 343-40-50      
                                                          rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

 

 

Karta Dużej Rodziny 23 zł/os.

Uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 23 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 25 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.

Bilet bezpłatny

Bilet bezpłatny przysługuje:

• dzieciom do 3 roku życia

• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób

Od 1 lutego 2023 nastąpiła zmiana cen biletów w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Szczegóły w zakładce “Dokumenty\Regulaminy”.
Od 1 lutego 2023 nastąpiła zmiana cen biletów w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Szczegóły w zakładce “Dokumenty\Regulaminy”.
 
unia3