CENNIK

CENNIK

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
30 zł / os.

Ulgowy
25 zł / os.

Bilet przysługuje:

• dzieciom i młodzieży szkolnej do 20. roku życia, po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej

• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – aktualna legitymacja studencka, doktorancka

• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek

Grupowy
23 zł / os.

przysługuje:

• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek

• Na każde 10 osób przysługuje jeden darmowy bilet dla opiekuna.

Bilet dla osoby niepełnosprawnej – 23 zł / os.

Bilet przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Bilet przysługuje także jednemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

 

Bilet rodzinny
24 zł / os.

Bilet przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci.

Bilet na warsztaty
25 zł / os.

Uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach. Wstęp dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Bilet na pokazy
25 zł / os.

Bilet uprawnia do wstępu na pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5. roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5. roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.

Karta Dużej Rodziny 23 zł / os.

Uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 23 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 25 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.

Zwiedzanie Nowoczesnego Laboratorium –  35 zł / os.

Zakup biletów w kasie Centrum Nauki od wtorku do niedzieli w godz. 8.00-15.00 po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji. Bilet dedykowany dla grup zorganizowanych od 6 klasy Szkoły Podstawowej. Zwiedzanie odbywa się we wtorki i czwartki.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Zwiedzanie Dworu
Starostów Chęcińskich  – 15 zł / os.

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Bilet łączony normalny: zwiedzanie Centrum Nauki oraz Dworu Starostów Chęcińskich – 35 zł / os.

Uprawnia do zwiedzania zarówno Centrum Nauki, jak również Dworu Starostów Chęcińskim.

Bilet łączony ulgowy: zwiedzanie Centrum Nauki oraz Dworu Starostów Chęcińskich – 30 zł / os.

Uprawnia do zwiedzania zarówno Centrum Nauki, jak również Dworu Starostów Chęcińskim. Bilet przysługuje: uczniom, studentom, osobom niepełnosprawnym, opiekunowi osoby niepełnosprawnej, seniorom powyżej 65. roku życia, rodzinom powyżej 3 osób, grupom zorganizowanym.

Bilet łączony: zwiedzanie Dworu Starostów Chęcińskich oraz udział w grze terenowej – 27 zł / os.

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: e-mail: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Gra Terenowa – 15 zł / os.

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji. 
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Warsztaty Historyczne pn. “Żywe Lekcje Historii” – 550 zł / grupa do 25 os.

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Pakiet dla Seniora – 35 zł / os.

Bilet uprawniający do zwiedzania Dworu Starostów Chęcińskich, Centrum Nauki, udziału w prelekcji nt. zdrowego trybu życia oraz w badaniach profilu lipidowego i witaminy D.

Zakup biletów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Bilet bezpłatny

Bilet bezpłatny przysługuje:

• dzieciom do 3 roku życia

• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
30 zł / os.

Ulgowy
25 zł / os.

Bilet przysługuje:

• dzieciom i młodzieży szkolnej do 20. roku życia, po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej

• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – aktualna legitymacja studencka, doktorancka

• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek

Grupowy
23 zł / os.

Przysługuje:

• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek

• na każde 10 osób przysługuje jeden darmowy bilet dla opiekuna.

Bilet dla osoby niepełnosprawnej
23 zł / os.

Bilet przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Bilet przysługuje także jednemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Bilet rodzinny
24 zł / os.

Bilet przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci

Bilet na warsztaty
25 zł / os.

Uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach. Wstęp dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Bilet na pokazy
25 zł / os.

Bilet uprawnia do wstępu na pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5. roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5. roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.

Karta Dużej Rodziny 23 zł/os.

Uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 23 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 25 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.

Zwiedzanie Nowoczesnego Laboratorium –  35 zł / os.

Zakup biletów w kasie Centrum Nauki od wtorku do niedzieli w godz. 8.00-15.00 po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji. Bilet dedykowany dla grup zorganizowanych od 6 klasy Szkoły Podstawowej. Zwiedzanie odbywa się we wtorki i czwartki.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Zwiedzanie Dworu
Starostów Chęcińskich  – 15 zł / os.

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Bilet łączony normalny: zwiedzanie Centrum Nauki oraz Dworu Starostów Chęcińskich  – 35 zł / os.

Uprawnia do zwiedzania zarówno Centrum Nauki, jak również Dworu Starostów Chęcińskim.

Bilet łączony ulgowy: zwiedzanie Centrum Nauki oraz Dworu Starostów Chęcińskich  – 30 zł / os.

Uprawnia do zwiedzania zarówno Centrum Nauki, jak również Dworu Starostów Chęcińskim. Bilet przysługuje: uczniom, studentom, osobom niepełnosprawnym, opiekunowi osoby niepełnosprawnej, seniorom powyżej 65. roku życia, rodzinom powyżej 3 osób, grupom zorganizowanym.

Bilet łączony: zwiedzanie Dworu Starostów Chęcińskich oraz udział w grze terenowej  – 27 zł / os.

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: e-mail: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Gra Terenowa  – 15 zł / os.

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: e-mail: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Warsztaty Historyczne pn. “Żywe Lekcje Historii”  – 550 zł / grupa do 25 os.

Zakup biletów do Dworu Starostów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: e-mail: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Pakiet dla Seniora  – 35 zł / os.

Bilet uprawniający do zwiedzania Dworu Starostów Chęcińskich, Centrum Nauki, udziału w prelekcji nt. zdrowego trybu życia oraz w badaniach profilu lipidowego i witaminy D.

Zakup biletów w kasie Centrum Nauki po sprawdzeniu dostępności terminu i rezerwacji.
Zapraszamy do kontaktu: rezerwacje@rcnt.pl, tel. 609 290 121

Bilet bezpłatny

Bilet bezpłatny przysługuje:

• dzieciom do 3 roku życia

• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób

unia3