CENNIK

CENNIK

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
18 zł

Ulgowy
12 zł

Bilet przysługuje:

• dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej

• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja studencka, doktorancka

• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek

Grupowy
10 zł

przysługuje:

• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek

• osobom z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej

Bilet rodzinny
10 zł/os.

Bilet przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci

Bilet „złotówka”
1 zł

Bilet “złotówka” przysługuje:

• „Zawodowym Rodzinom Zastępczym” po okazaniu ważnej karty uprawniającej do zniżki

• może zostać udzielony za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, na wyraźny wniosek instytucji działających na znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej takich jak domy dziecka, hospicja, ośrodki terapii uzależnień czy inne podmioty prowadzące działalność na rzecz osób najuboższych lub chorych. Pisemną prośbę o zniżkę należy wysłać na adres Podzamcze 45, 26-060 Chęciny lub drogą elektroniczna na adres sekretariat@rcnt.pl

Bilet bezpłatny

Bilet bezpłatny przysługuje:

• dzieciom do 3 roku życia

• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób

Bilet na warsztaty
10 zł

Uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach

Bilet na pokazy
8 zł

Bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.

Karta Dużej Rodziny

Uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 8 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 7 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.

Bilet “grosz”
1 grosz

Bilet „grosz” może zostać udzielony w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, z uwagi na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.

Pozaszkolna lekcja chemii dla licealisty 17 zł

Bilet uprawnia do skorzystania ze specjalnej oferty zajęć warsztatowych przygotowanych w oparciu o podstawę programową z zakresu rozszerzonej chemii dla uczniów szkół średnich. Zajęcia trwają ok. 90 minut.

Wejście indywidualne do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

Normalny
18 zł

Ulgowy
12 zł

Bilet przysługuje:

• dzieciom i młodzieży szkolnej do 19. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej

• studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – legitymacja studencka, doktorancka

• seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki – dokument ze zdjęciem poświadczający wiek

Grupowy
10 zł

przysługuje:

• osobie w zorganizowanej grupie liczącej 10 osób i więcej bez względu na wiek

• osobom z niepełnosprawnością, po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej

Bilet rodzinny
10 zł/os.

Bilet przysługuje każdemu z członków rodziny (rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19. roku życia – po okazaniu legitymacji szkolnej); min. 3 osoby, w tym 2 dorosłe i od 1 do 7 dzieci

Bilet „złotówka”
1 zł

Bilet “złotówka” przysługuje:

• „Zawodowym Rodzinom Zastępczym” po okazaniu ważnej karty uprawniającej do zniżki

• może zostać udzielony za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, na wyraźny wniosek instytucji działających na znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej takich jak domy dziecka, hospicja, ośrodki terapii uzależnień czy inne podmioty prowadzące działalność na rzecz osób najuboższych lub chorych. Pisemną prośbę o zniżkę należy wysłać na adres Podzamcze 45, 26-060 Chęciny lub drogą elektroniczna na adres sekretariat@rcnt.pl

Bilet bezpłatny

Bilet bezpłatny przysługuje:

• dzieciom do 3 roku życia

• jednemu opiekunowi zorganizowanej grupy na każde 10 osób

Bilet na warsztaty
10 zł

Uprawnia do udziału w warsztatach naukowych, opłata obowiązuje zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane wyrażające chęć udziału w zajęciach

Bilet na pokazy
8 zł

Bilet uprawnia do wstępu na weekendowe pokazy naukowe. W pokazach mogą czynnie uczestniczyć dzieci powyżej 5 roku życia oraz dorośli; dzieci poniżej 5 roku życia uczestniczą w pokazach biernie i bezpłatnie wyłącznie w obecności opiekuna.

Karta Dużej Rodziny

Uprawnia zarówno rodziców, jak i dzieci do nabycia ze zniżką biletu wstępu na wystawy stałe w cenie 8 zł za osobę oraz do nabycia biletu na warsztaty w cenie 7 zł za osobę, po okazaniu kart uprawniających do zniżki.

Bilet “grosz”
1 grosz

Bilet „grosz” może zostać udzielony w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu, z uwagi na przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych na terenie Centrum Nauki, nagród w konkursach, etc.

Pozaszkolna lekcja chemii dla licealisty
17 zł

Bilet uprawnia do skorzystania ze specjalnej oferty zajęć warsztatowych przygotowanych w oparciu o podstawę programową z zakresu rozszerzonej chemii dla uczniów szkół średnich. Zajęcia trwają ok. 90 minut.

unia3